Teksti Sampsa Kaataja

Korkean koulutuksen vuosi

Syyskuun lopulla 1960 Tampereella aloitti toimintansa alueen ensimmäinen korkean asteen oppilaitos. Helsinki ja Turku olivat perinteisiä yliopistokaupunkeja Suomessa, ja ennen Tamperetta myös Jyväskylä sekä Oulu olivat saaneet omat korkeakoulunsa. Yhteiskunnallinen Korkeakoulu oli aloittanut toimintansa Helsingissä jo vuonna 1925, mutta puutteellisten toimintamahdollisuuksien vuoksi se siirtyi Tampereelle, missä oli jo pidemmän aikaa keskusteltu korkeakoulun saamisesta kaupunkiin. Korkeakoulun saapumisella Pirkanmaalle oli suuri vaikutus siihen, millaiseksi kaupunki tuli tulevaisuudessa muodostumaan. Perinteinen työläiskaupunki muuttui vuosien kuluessa yliopistokaupungiksi.

Syyskuun lopulla 1960 Tampereella aloitti toimintansa Yhteiskunnallinen korkeakoulu. Kuva: E.M. Staf, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Lähteet:
Aamulehti 29.9., 30.9. sekä 2.- 4.10.1960.
Kaarninen, Mervi, Murros ja mielikuva. Tampereen yliopisto 1960-2000, Tampereen yliopisto ja Vastapaino, 2000.
Kansan Lehti 29.9., 30.9. sekä 2.- 4.10.1960
Rasila, Viljo, Tampereen historia IV. Vuodesta 1944 vuoteen 1990, Tammer-Paino, Tampere 1992.
Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 1961.