Teksti Kalle Lehtinen

Teollisuuden laskua ja SDP:n kinastelua


SKDL:n kannattajat juhlivat vappua perinteisesti Amurin kentällä. Kuva: K. Sihlman, Tampereen museot.

Vuoden 1956 yleislakon jälkeen Tampereen tehdastyöläisten ja tuotannon määrä lähti laskemaan alaspäin. Erityisesti tekstiiliteollisuudella alkoi vaikeat ajat, kun sodanjälkeinen tuontisäännöstely loppui 1957. Samanaikaisesti suoritettiin devalvaatio, joka nosti koneiden ja raaka-aineiden tuontihintoja vähentämättä kuitenkaan valmiiden tekstiilituotteiden tuontia.

Vuonna 1957 SDP:n puheenjohtajaksi valittiin Väinö Tanner. Tuolloin SDP jakaantui leskisläisiin ja skogilaisiin. Tampereella vastaava jakaantuminen tapahtui hieman nurinkurisesti. Tampereen oikeistolainen siipi, lindforssilaiset, valitsi vasemmistolaisen skogilaisen leirin kanervalaisten valitessa oikeistolaisen Tannerin johtaman leirin. Tämä johti mm. siihen, että nämä kaksi puolta viettivät erilliset vappujuhlat Tampereella seuraavana vuonna. Huomion arvoista on myös se, että Sdp:n opposition perustettua toisen puolueen, TPSL:n (työväen ja pienviljelijäin sosialidemokraattinen liitto), Tampereen sosialidemokraatit pysyivät puolueessaan.

Lähteet:
Rasila, Viljo, Tamperee historia IV. Tammer-Paino Oy, 1992.
Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta 1957.
Tampereen tilastollinen vuosikirja 1958.
Aamulehti 1957.
Kansan Lehti 1957.