Teksti Miia Hilden

Uusia alueita ja uudenlaista joukkoliikennettä

 

Kaupungin liikennelaitos aloittaa toimintansa

Vuoden 1950 alusta Tampereen Liikenne Oy:n toiminta siirtyi kaupungin liikennelaitoksen hoidettavaksi. Etenkin Länsi-Tampereen liikenne oli nyt liikennelaitoksen vastuulla. Kuitenkin muutama pienempi yksityinen yritys ajoi samaan aikaan joitakin linjoja esimerkiksi Viinikan ja Koivistonkylän alueella. Lisäksi kaupungin liikennelaitos aloitti erityiset ruuhkavuorot (Y-vuorot) palvellakseen paremmin työmatkoja tekeviä kaupunkilaisia.

Kaupungin sisäisessä liikenteessä oli vielä vuoden alussa käytössä vyöhyketariffi, mutta maaliskuun puolivälissä siirryttiin kiinteään taksaan. Tämän muutoksen ansiosta järjestelmä hieman yksinkertaistui ja maksut olivat samat riippumatta matkan pituudesta tai siitä, oliko pyhäpäivä vai ei. Koululaiset ja invalidit saivat matkoja muita halvemmalla.

Tampereen kaupunki laajeni alueellisesti, kun Lielahti siirtyi osaksi Tamperetta vuoden 1950 alusta. Lielahti oli enemmän tehdas- kuin asuntoaluetta ja siellä sijaitsi vaurasta teollisuutta. Itse asiassa Tampere olisi halunnut Lielahden mukaan jo Pispalan liitokseen (vuonna 1937), koska se oli kaupungin intressien kannalta parempaa aluetta kuin köyhä Pispala.

Haarlan Paperitehdas Oy vietti juhlia 28.10.1950. Iloinen pöytäseurue ravintolassa. Kuva: V.O. Kanninen, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Kahdet vaalit

Vuosi 1950 oli vilkas vaalivuosi. Tammikuussa (16.- 17.1) äänestettiin Tasavallan presidentin valitsijamiehet ja elokuussa (1.- 2.10) valittiin kaupungille uusi kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuusto kasvoi kuudella uudella valtuutetulla edelliseen kokoonpanoon verrattuna.

Tampereen kunnallisvaaleissa äänestysprosentti oli 71,3%. Tämä oli matalampi kuin edellisissä vaaleissa. Kaikki vaaliliitot lisäsivät valtuutettujen määräänsä, mikä johtui kunnanvaltuutettujen määrän kasvusta. Uuteen kunnanvaltuustoon jaettiin paikkoja seuraavasti: sosiaalidemokraatit 18 paikkaa, sosialistinen työväenpuolue ja SKDL 17 paikkaa ja kansallinen kokoomuspuolue 18 paikkaa. Näistä ensimmäinen lisäsi paikkojaan kahdella, keskimmäinen kolmella ja jälkimmäinen vaaliliitto yhdellä.

Tasavallan presidentin valitsijamiesvaaleissa äänestysprosentti oli hieman korkeampi kuin kunnallisvaaleissa (73,3%). Äänet jakaantuivat vaaliliittojen kesken seuraavasti: SKDL 30,3%, sosiaalidemokraatit 33,9%, kokoomuspuolue 32,1% ja muut 3,7% äänistä.

Tampere sai vuonna 1950 myös uuden patsaan. Maan ensimmäinen osuuskauppa oli avattu Tampereen Finlaysonille ja nyt paljastettiin sen kunniaksi Wäinö Aaltosen veistämä Osuustoimintamuistomerkki. Tämä muistomerkki pystytettiin Eteläpuistoon.

Lähteet:
Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1950. Tampere, 1951.
Peltola, Jarmo, Onnikoita ja rollikoita. Viisi vuosikymmentä (1948–1998) kunnallista joukkoliikennettä Tampereella. Tampere, 1998.
Rasila, Viljo, Tampereen historia IV. Tampere, 1992.
Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja vuosilta 1951 ja 1952.