Teksti Kalle Lehtinen

Naisille riittää töitä

 

Näsijärvi ei jäädy koko vuonna

Vuoden 1948 ilmastollisissa oloissa ei ollut juurikaan poikkeuksia edellisiin tai tuleviin vuosiin verrattuna. Ainoa erikoinen asia oli se, että Näsijärvi pysyi sulana koko syksyn ja alkutalven jäätyen vasta vuoden -49 tammikuussa. Jäät Näsijärvestä lähtivät jo 21.4, mikä oli aavistuksen keskimääräistä aiemmin. Kesä oli hyvin normaali eikä sademäärissäkään esiintynyt mitään epätavallista.

Väkiluku jatkaa kasvuaan

Väestömäärä kasvoi Tampereella vuonna 1948 edellisten vuosien, eli n. 3000 hengellä. Kaupungissa syntyi 2283 ja kuoli 1018, joten luonnollinen väestönlisäys oli 1265. Muuttovoitto oli 1777, mikä oli normaalia etenkin edellisen vuoden lisäyksen jälkeen. Tampereella oli 100 663 asukasta vuoden 1948 jälkeen.

Naiset paremmassa asemassa työmarkkinoilla

Tekstiiliteollisuuden parissa työskennelleistä suurin osa oli naisia. Kuva: E. M. Staf., Tampereen-Seura.

Naisten tilanne oli työmarkkinoilla yleisesti parempi ja paikkoja naisille oli useimmiten enemmän kuin hakijoita. Tämä ei kuitenkaan ollut vain kyseiselle vuodelle ominainen asia vaan oli yleistä tekstiiliteollisuuteen keskittyvässä kaupungissa. Teollisuudessa työllistyi n. 27 000 henkeä ja määrä jatkoi tasaista kasvuaan kunnes se vuonna 1956 yleislakon jälkeen kääntyi hitaaseen laskuun. Tampellan tehtaan työntekijälukumäärä ylitti ensimmäisen kerran 2000 työntekijän rajan. On muistettava kuitenkin, että kaikkiin lukuihin sisältyvät myös toimihenkilöt (suunnittelijat, työnjohtajat, konttorihenkilökunta), joiden määrä alkoi huimasti kasvaa sodan jälkeen tehtaiden teknistyttyä enemmän ja enemmän.

Rakennustyöläisten osuus oli varsin pieni verrattuna teollisuuteen. Vuoden työläismäärät vaihtelivat 2000-3000 välillä ollen loppuvuodesta pienimmillään. Alkuvuodesta rakennustarvikkeiden puute keskeytti työt ja aiheutti väliaikaista työttömyyttä. Kuten yleensä reilusti suurin osa työllistyi yksityisillä rakennuksilla, eikä kunnan vastaavilla.

Lähteet:
Rasila, Yrjö, Tampereen historia IV. Tammer-Paino Oy, 1992.
Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta 1948.
Tampereen tilastollinen vuosikirja 1952.
Aamulehti 1948.