Teksti Tomi Lähdeniemi

Jälleenrakentaminen alkaa

Sääolot

Vuoden 1945 keskilämpötila laski melkein asteen verrattuna edellisvuoteen. Kuitenkin verrattuna 1940-luvun alun kylmiin vuosiin oli vuonna 1945 selvästi lämpimämpää. Heinä- ja elokuu olivat hieman edellisvuotta lämpimämmät. Joulukuussa oli poikkeuksellisen kylmää. Jäät lähtivät Näsijärvestä huhtikuun 28. päivänä ja järvi sai jääpeitteen taas 8.12.1945. Jäiden lähtö oli sikäli poikkeuksellista, että yleensä oli totuttu järven aukeamiseen jo toukokuussa. Viimeisenä kymmenenä vuotena ainoastaan vuonna 1943 Näsijärvi suli myös huhtikuussa.

Väestö

Tampereen väkiluku oli vuoden 1945 alussa 79 538, jossa lisäystä oli edellisvuoteen 4971 asukasta. Naisia oli reilut 11 000 enemmän kuin miehiä. Sotavuosien seurauksena syntyneisyys kasvoi selvästi. Miesten keskimääräinen elin-ikä oli n. 41 vuotta ja naisten kymmenen vuotta korkeampi. Vuonna 1945 Tampereella yli 90:nen vuoden iän saavutti neljä naista.

Työmarkkinat

Sodan jälkeen tarvittiin jälleenrakennukseen työvoimaa, joten työttömyyttä ei juuri esiintynyt. Naisia olisi jopa haluttu palkata enemmän kuin oli mahdollista. Vallinnut asuntopula esti naisten muuton ulkopuolisista kunnista Tampereelle. Työhakemuksia tehtiin kyllä edellisvuoteen verrattuna moninkertainen määrä (1945: 8750, 1944: 2514), mutta avoimia työpaikkoja oli tarjolla vastaavasti (1945: 9864, 1944: 2937). Hakijoiden määrän nousu johtui asevelvollisten kotiuttamisesta. Teollisuuden ja rakentamisen elpymistä estivät materiaalien puute.