Teksti Tomi Lähdeniemi

Uuden tilanteen edessä

Ensimmäinen rauhan vuosi käynnistyi niin Tampereella kuin muuallakin poliittisesti sekavissa tunnelmissa. Edellisvuoden lopulla kommunistit olivat saaneet poliittiset oikeutensa takaisin ja he järjestäytyivät nyt uudeksi poliittiseksi voimaksi. Tampereella SDP:n piirissä SKP:n ja SKDL:n perustaminen aiheutti suuria ristiriitoja. Osa jäsenistä halusi yhteistyötä kommunistien kanssa, mutta osa oli jo sodan aikana tottunut työskentelemään aseveliitossa yhteistyössä porvarien kanssa. Tämä ennakoi sittemmin kuuluisaa ja vahvasti Tampereen kunnallipolitiikkaan vaikuttanutta ‘aseveliakselin’ toimintaa. Oikeiston piirissä oltiin sodan jälkeen eräänlaisessa masennustilassa ja kamppailu poliittisesta vallasta käytiinkin sosiaalidemokraattien ja kommunistien välillä. Kamppailu konkretisoitui kaksissa vaaleissa, sillä sekä kunnallis- että eduskuntavaalit järjestettiin vuonna 1945.

Sodanjälkeinen tilanne koettiin niin uhkaavaksi, että itsenäisyys oli eräiden mielestä vaakalaudalla. Historiasta haettiin voimaa vaalitaisteluun. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Lähteet:

Tampereen kaupungin tilastollinen vuosikirja 1951.
Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1945.
Rasila, Viljo, Tampereen historia IV. Aamulehti