Teksti Maria Karhula

Teollisuus ja talkoohenki-vuosi 1942

Vuotta 1942 leimasi vahvasti sota-aika. Kaikesta oli pulaa ja monista arkipäivää helpottavista mukavuuksista jouduttiin tinkimään, mutta silti vuosi 1942 on varsin positiivinen. Vaikka mitään ei voitu laajentaa tai lisätä, pystyttiin entisestä pitämään melko hyvin kiinni. Työvoimapula paransi ihmisten asemaa sikäli, että varsinaista köyhäinapua annettiin edellisvuosia vähemmän. Raaka-aine ja tavarapula vaikuttivat: kaduilla ei juurikaan näkynyt autoja tai hevosia, vaan ihmiset liikkuivat jalkaisin tai pyörillä. Tampereella vallitsi vahva aseveli- ja talkoohenki. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää elonkorjuutalkoita, joihin osallistui 7500 talkoolaista tehden yhteensä 45 000 talkootyötuntia. Myös Tampereen asevelikylä saatiin valmistumisvaiheeseen 1942.

Vuonna 1942 järjestettiin valtakunnalliset mottitalkoot joihin Tampereella osallistui ennätysmäärä ihmisiä: peräti 21 104 henkilöä, ja motteja kertyi 27 654. Tamperelaiset olivatkin aktiivisia, esim. Helsingissä motteja tehtiin 25 330. Kuva mottitalkoista 1.10.1942 Kuva: E.M. Staf, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Lähteet:
Jutikkala, Eino, Tampereen historia III. Tampere 1979.
Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuodelta 1942
Tammerkoski 1942
Tammerkoski 1943
Tampereen tilastollinen vuosikirja 1951. Tampere 1952
Telamäki, Matti. Kansakoulun historia 1872-1976. Tampere 1979