Kirsi Nurmio

Vuonna 1924 rakennettiin

Kaupunginvaltuusto käynnisti monia merkittäviä hankkeita, joiden tulokset näkyivät tulevina vuosina. Päätettiin rakentaa uusi Hämeensilta, joka valmistui vuonna 1929, ja vuokrattiin tontti Viinikan kirkkoa varten. Vuonna 1925 otettiin myös pieniä sosiaalisia edistysaskeleita. Tuntuvin näistä oli ehkä uuden talousrakennuksen rakentaminen kunnalliskodille. Vaikeaa asuntopulaa helpotettiin muuttamalla rakennusjärjestystä, rakentamalla kunnallisia asuntoja ja lainoittamalla yleishyödyllisiä rakennushankkeita.

Vanha Hämeensilta alkoi 1920-luvun puolivälissä käydä liian ahtaaksi kasvavalle liikennemäärälle. Kuva: H. Rantakallio, Tampereeen museoiden kuva-arkisto.

Syystalvi 1924 oli poikkeuksellisen leuto: Näsijärvi jäätyi vasta kansalaissodan alkamisen seitsemänvuotispäivänä 28.1.1925.

 • Vuonna 1924 tapahtunutta:
 • Kivinen Hatanpään koulutalo valmistui syksyllä.
 • Sosialidemokraatti Väinö Hakkila aloitti pitkällisen parlamentaarikon uransa eduskuntavaaleissa 1924
 • 1924 kaupunginvaltuusto antoi raitiotievaliokunnan tehtäväksi tutkia kunnallisen linja-autoliikenteen mahdollisuudet. Kaupungin sisäinen liikenne siirtyi kaupungin haltuun kuitenkin vasta 1949.
 • Oikeusaputoimisto perustettiin aikaisemman köyhäinasianajajan tilalle.
 • Joulukuun 22.päivänä järjestettiin joulujuhlat kaupungintalon juhlasalissa sotaorvoille ja heidän äideilleen. Monipuolinen ohjelma tarjoiluineen, leikkeineen ja joulupukkeineen tuotti köyhäinhoitolautakunnan kertomuksen mukaan suurta iloa osanottajilleen.
 • Vuonna 1924 Tampere haki yhdessä eräiden muiden suomalaisten kaupunkien kanssa jättiläismäistä 300 miljoonan dollarilainaa. Tampereen osuudeksi tuli 15 miljoonaa. Lainaraha oli tarkoitus käyttää sähkö -ja vesilaitosten laajentamiseen, Hämeensillan rakentamiseen, kunnalliskodin sairaalan ja kansakoulujen rakentamiseen. Lainan myönsi newyorkilainen National City Bank vain 6,5 prosentin korolla. Lainasta oli koituva Tampereelle huolta ja harmia.
 • Voima ehti ennen Tuotantoa korvaamaan pikkuleipomonsa yhdellä suurella leipomolla.
 • Vuonna 1924 otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa vuokra-ajurien taksa. Kyytimaksun laskemisen pohjana piti olla matkamittari.
 • Työväenopiston oppilaat järjestäytyivät toverikuntiin ja vaativat äänivaltaista edustajaa opiston johtoon. Työväenopistojen opintopiirit perustettiin.
 • Tampereen Radioyhdistykselle vuokrattiin tilat Teatteritalon ja Tammerkosken väliltä. Radioyhdistys anoi – ja saikin toisen käsittelyn jälkeen – luvan asettaa mikrofoni ensin Aleksanterin ja sitten Johanneksen kirkkoon jumalanpalvelusten radioimiseksi.
 • Töitä ja kotia vailla
 • Valtuusto päättää rakentaa

Lähteet:
Jutikkala, Eino, Tampereen historia III. Tampere 1979.
Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1924. Tampereella 1926.
Nurkkala Anneli, Kaupunkikunnan edistävä asuntopolitiikka. Suomen historian pro gadu. 1982.