Jarno Leppänen

Asuntopulan vuosi

 

Tampereen kenkäteollisuudella meni hyvin vuonna 1922. Kuva Hämeen kenkä- ja nahkatehtaasta. Kuva: Mauno Mannelin, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Vuonna 1922 tammikuun ensimmäisenä päivänä yhdistettiin Järvensivun tilan alue Tampereeseen hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameralisessa suhteessa. Maakauppoja kaupunki ei tehnyt, vaan alue säilyi yksityisomistuksessa. Vuosi 1922 oli ainakin poliittisesti aktiivinen, sillä Tampereella järjestettiin kolmet vaalit, maaliskuussa järjestettiin edelliseltä vuodelta lykkääntyneet kunnallisvaalit, heinäkuussa eduskuntavaalit sekä joulukuussa vielä toiset kunnallisvaalit. Vaikka työtilanne parani monilta osin oli etenkin alkuvuonna rakennusalalla varsin huono työllisyystilanne, toisaalta kenkäteollisuus ilmoitti tammikuussa, että se oli jo myynyt koko kevättuotantonsa ja tehtaissa työskenneltiin täysin vuoroin.

Tampereen kaupungin taloudellinen tilanne jatkui kireänä, mutta mitään varsinaista katastrofin uhkaa ei kaupungin yllä leijunut. Merkittävästi kaupungin oloihin vaikutti pitkäaikaisen vuokrasäännöstelyn loppuminen 1.6. 1922, mikä aiheutti kaupungissa noin 200 häätöä ja merkitsi asuntopulan merkittävää pahenemista.

Lähteet:
Jutikkala, Eino, Tampereen kaupungin historia 3, Tampere 1979.
Voionmaa, Väinö, Tampereen historia 4, Tampere 1935.
Suomen tilastollinen vuosikirja 1918-40.
Suomen virallinen tilasto 1922.
Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1922.
Kertomus Tampereen valtuuston toiminnasta vuonna 1922.
Kertomus Tampereen rahatoimikamarin toiminnasta vuonna 1922.
Tampereen kunnan työnvälitystoimiston vuosikertomus vuodelta 1922.
Tampereen kaupungin sosiaalilautakunnan toimintakertomus vuodelta 1922.
Tampereen terveyshoitolautakunnan kertomus vuodelta 1922.
Tampereen kaupungin köyhäinhoito vuonna 1922.
Aamulehti 1922.
Kansan Lehti 1922.