Hannu Välimäki

Sairautta ja sotasuhdanteita

Elämänmenoa 1900-luvun alun Tampereen katukuvassa. Näkymä Hämeenkadun itäpäästä rautatieaseman suuntaan kuvattuna Tuomiokirkonkadun kulmasta (Hämeenkatu 6 – 2). Kuvaaja Eino Antero Bergius, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Vuonna 1916 Tampereen asukkaiden arkea leimasivat pitkälti vaihtelevat elinolosuhteet. Kaupungissa vierailivat niin kulkutaudit kuin sota-ajan luomat epävakaat taloussuhdanteetkin. Ennen kokemattoman raju lavantautiepidemia levisi Tampereella alkuvuodesta 1916 koetellen erityisesti kaupungin köyhää työväkeä. Samaan aikaan ensimmäinen maailmansota vaikutti ihmisten jokapäiväiseen elämään mm. elintarvikepulan ja nousseiden hintojen muodossa. Yksistään kurjuutta ei sota kuitenkaan tuonut tullessaan, sillä sotasuhdanteiden kiihdyttämä teollisuus tarjosi monille työtä ja mahdollisuutta parempaan ansioon. Vuoden 1916 voidaankin nähdä olleen yksittäisen tamperelaisen silmin kamppailua epävarmuuden ja toivon välillä paremmasta tulevaisuudesta.

Lähteet:
Kirjallisuus:
Jutikkala Eino, Tampereen Historia III. Tampere, 1979.
Voionmaa Väinö, Tampereen kaupungin historia IV; Tampereen uusin historia. Tampere, 1935.
Arkistolähteet:
Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta 1916.
Tampereen Tilastollinen vuosikirja 1948.
Aamulehti 28.1 – 11.8.1916
Kansan Lehti 3.1 – 21.7.1916
Tammerkoski 1965:6 s. 148, s. 183-184, s. 261-262.
Valtiopäivät 1917, pöytäkirjat I. Helsinki, 1918.