Simo Holopainen

Kaupungin alue laajenee, uusia rakennuksia ennätyksellisen vähän

Vuosi 1913 oli Tampereella näennäisesti vaisu, joskin eräissä asioissa käänteentekevä. Muutaman edellisen vuoden taloudellinen taantuma näytti päättyvän, mutta yleisilme oli epätietoisen odottava. Piristyksen merkkinä muuttotappio kääntyi jälleen voitoksi, mutta rakennustoiminta oli erittäin hiljaista. Tampere sai runsaasti uusia maa-alueita ostamalla Hatanpään kartanon, jolloin kaupunki laajeni sekä itään että etelään. Kaupan myötä Tampereeseen liitettiin mm. sellaiset kaupungin yleisilmeeseen olennaisesti kuuluvat alueet kuten Hatanpään niemi ja Viinikka. Hallinnollisesti nämä alueet kuitenkin liitettiin Tampereeseen vasta vuonna 1920. Vuosi 1913 oli myös eduskuntavaalivuosi. Tampereella se merkitsi riemua sosiaalidemokraattien leirissä, jotka keräsivät yli puolet äänistä. Tulos oli paras sitten ensimmäisten vaalien.

Suomalaisen työn viikkoa vietettiin syys-lokakuun vaihteessa. Tampereen keskustorillekin kokoontui viikon avajaisjuhlaan runsaasti väkeä. Kuva: E.A. Bergius, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Lähteet:

Alajoki, Jaana: Härmälä-Rantaperkiö: Torpista lentokoneisiin. Härmälä-seura ry. 1996. Jutikkala, Eino: Tampereen historia III. 1979.
Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuodelta 1913.
Sarakontu, Matti: Suomen työn liitto 50 vuotta.
Suomen virallinen tilasto 1914.
Tampereen kaupungin tilastokirja 1948.