Hanna-Leena Autio

Vaalituloksia

Kunnallisvaaleissa ei ollut yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta, vaan äänestysoikeus määräytyi verotettavien tulojen perusteella. Käytännössä kaikista varakkaimmilla oli käytössään useita ääniä, kun taas osalla tamperelaisista ei ollut lainkaan äänioikeutta.

Kunnallisvaalien ääniharavia, yli tuhat ääntä saaneita ehdokkaita, olivat vuoden 1911 vaaleissa arkkitehti Georg Schreck, tehtailija J.N. Salminen, pankinjohtaja Juhani Arajärvi, opettaja T. Kurkela, insinööri Magnus Lavonius ja varatuomari Lars Wasastjerna. He edustivat kaikki porvarillisia puolueita. Kunnallisvaalit eivät olleet erityisen puoluepoliittiset, sillä äänestäjien tuli laittaa vaalilippuihinsa neljäntoista eri ehdokkaan nimet, eikä pelkästään yhden puolueen edustajien nimeäminen ollut itsestään selvää.

Eduskuntavaalit pidettiin 2.-3. tammikuuta. Puolueiden kannatus ei poikennut Tampereella suuremmin aikaisemmasta:

Suomalainen puolue 2431 ääntä 24,1 %
Nuorsuomalainen puolue 1795 ääntä 17,8 %
Kristillinen työväki 978 ääntä 9,7 %
Sosiaalidemokraattinen puolue 4882 ääntä 48,4 %
Muut puolueet 2 ääntä 0,0 %

Hämeen pohjoisesta vaalipiiristä eduskuntaan pääsivät seuraavat Tampereella vaikuttaneet henkilöt:

Huotari, Anni, rouva (sd)
Huotari, Anton, sanomalehdentoimittaja (sd)
Murros, Kaapo, sanomalehdentoimittaja (sd)
Paunu, J. Penna, kaupanhoitaja (sd)
Pohjola, Juho Kustaa, kirjailija (sd)
Wiljakainen, Kaarle, sanomalehdentoimittaja (nuorsuomalainen puolue)
Yrjö-Koskinen, Eino Sakari, vapaaherra, rehtori (suomalainen puolue)

Heidän lisäkseen valittiin eduskuntaan Eino Sakari Yrjö-Koskisen vaimo Iida Yrjö-Koskinen. Hän asui Tampereella, mutta oli ehdolla Turun eteläisessä vaalipiirissä.

Lähteet:
Suomen kansanedustuslaitoksen historia, Helsinki 1971.
Suomen valtiopäiväedustajat 1907-2002 I ja II, Helsinki 2000.
Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1911.