Hanna-Leena Autio

Tammelan kansakoulu

Juuri valmistumassa oleva Tammelan kansakoulu 1911. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Syyskuussa 1911 valmistui Tammelan kansakoulu. Tammelalaiset olivat pitkään vaatineet koulua radan itäpuolelle, jotta heidän lastensa ei tarvitsisi mennä täyteen ahdettuun Johanneksen kouluun Kyttälään. Luokilla oli usein 40-50 oppilasta ja osa opetuksesta pidettiin vuokratiloissa. Tämän lisäksi koulua käytiin vuoroissa. Valtuustossa oli päätetty uuden koulun rakentamisesta jo vuonna 1906, mutta piirustuksista kiisteltiin sen jälkeen vielä pitkään. Lopulliset piirustukset teki itsekin kaupungin luottamustehtävissä toimiva Georg Schreck. Tammelan asukkaat olivat vaatineet koulua rakennettavaksi Tammelan torin laitaan, mutta valtuusto piti paikkaa kuitenkin liian rauhattomana. Kolmikerroksinen ja kaksikymmentä luokkahuonetta sisällään pitävä koulu rakennettiin Salhojankadun itäpuolelle, asemakaava-alueen ulkopuolelle. Koulu sijoitettiin vinottain väli-ilmansuuntiin päin, jotta koululaiset olisivat saaneet mahdollisimman paljon auringonvaloa.

Tammelan kansakoulun II luokka 1915/1916. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Tammela oli kasvanut nopeasti, eikä uusi koulu lopettanut tilanahtautta. Osasta vuokrahuoneita pystyttiin kyllä luopumaan, mutta koululaiset kävivät koulua silti kahdessa vuorossa. Ensimmäisen vuoron oppilaat olivat koulussa kello 8-10 ja 12-15 ja toisen vuoron oppilaat 10-12 ja 15-18. Omasta koulurakennuksesta oltiin kuitenkin ylpeitä ja sivistyksen voimaan uskottiin. Johtokunnan puheenjohtaja tohtori Oskar Nyman ihannoi yritteliäisyyttä koulun vihkiäisissä pitämässään puheessa:

“Sanotaan että on paljon kurjuutta vielä, mutta tämä kurjuus on uskallan väittää sittenkin relatiivista. Sitä löytyy, sitä valitetaan, kun on vaatimuksia. Ja siitä että on vaatimuksia, siellä ennemmin tai myöhemmin aletaan ajatella, aletaan työskennellä. Ajattelu ja työ taasen ja ainoastaan vievät ihmiskuntaa eteenpäin.”

Lähteet:
Matti Telemäki, Tampereen kansakoulun historia. Tampere 1979.
Eino Jutikkala, Tampereen historia III.