Heikki Kokko

Tampereen Työväen Teatteri perustetaan

uonosta ajasta huolimatta Tampereen työväestön piirissä oli vilkasta kulttuuritoimintaa. Työväenyhdistyksen Näytelmäseura oli jo pitemmän aikaa vaalinut näytelmäharrastusta, mutta varsinainen teatteri perustettiin vasta August Lindroosin keväällä 1901 tekemän ehdotuksen pohjalta. Tampereen Työväen Teatteri järjesti ensimmäisen esityksensä 27.9.1901. Näytelmänä esitettiin Minna Canthin Anna-Liisa.

Kansan Lehti otti lämpimästi uuden tulokkaan vastaan. Asiaa kommentoitiin lehden artikkelissa 3.10.1901 sanoin:

Ilmoitus Tampereen Työväen Teatterin ensimmäisestä esityksestä Kansan Lehdessä 26.9.1901. Lähde: Kansan Lehti 26.9.1901.

“Toteutuneena nähtiin kauan puheissa ollut laitos, joka alallaan edustaisi täysin arvokkaasti järjestäytyneen työväen henkistä kypsyyttä ja tarmoa ihanteellisuuden alalla.”
Lehti antoi nuorisolle ansion uuden teatterin synnystä, mutta myös vastuuta tulevasta:
“Nuorten puuhasta ja ponnistuksella on se syntynyt. Nuoret saavat sen kasvamisesta ja varttumisesta eteenkinpäin huolta pitää.”Vanhemmilta ihmisiltä kuitenkin vaadittiin, että he ainakin kerran viikossa saapuisivat nauttimaan nuorten esityksestä.

Yleisemminkin 1890-luvun loppu ja 1900-luvun alku oli Tampereella teatteri- innostuksen aikaa. Uusia näytelmäseuroja ja teattereitakin perustettiin useita, mutta harvat niistä jatkoivat toimintaansa muutamaa vuotta pidempään.

Laajemmin työväestön kulttuuriharrastuksen voimistuminen on yhteydessä työväenkultuurin erottautumiseen kansallisromanttisesta kansanvalistuksen perinteestä. Tampereen Työväen Teatterin kaltaiset työväestön omat ponnistukset olivat irtiottoja kansallisen sivistyneistön ohjailusta kohti itsenäisempää ja omaleimaisempaa työväenkulttuuria.

Lähteet:
Kansan Lehti 26.9.1901 – 3.10.1902.
Rasila Viljo, Tampereen historia II. Tampere 1984.
Seppänen Anne, Populaarikulttuuri sosiaalistumisväylänä: Tampereen työväestön julkiset huvit 1860-luvulta vuoteen 1917. Verkkojulkaisusarja Acta Electronica Universitatis Tamperensis ; 77. Tampereen yliopisto 2000.(linkki ei toimi)
Voionmaa Väinö, Tampereen kaupungin historia III, Tampere 1932.