Sinikka Määttä

Rauhallinen rakentamisen vuosi

Vuotta 1900 Tampereella leimasi voimakas rakentaminen, joka muutti kaupunkikuvaa. Hämeenkadusta oli muodostumassa uusi pääkatu Kauppakadun sijaan, sillä se jatkui suoralinjaisesti Hämeenpuistosta eli silloiselta Esplanadilta aina rautatieasemalle saakka. Keskustassa oli rakenteilla useita kivitaloja, mm. Sumeliuksen ja Palanderin talot Keskustorin varrella, Kauppahalli ja Tirkkosen talo Kauppakadulla. Marraskuussa valmistui Tampereen työväentalo Esplanadin varrelle. Talon oli suunnitellut arkkitehti Heikki Tiitola ja se oli maamme ensimmäinen kivinen työväentalo.

Uudenkadun silta vuonna 1900. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Lokakuun 9. päivä avattiin liikenteelle Uudenkadun eli nykyisen Satakunnankadun silta. Se oli toinen Tammerkosken ylittävä ajosilta Hämeensillan lisäksi. Rakentamisessa käytettiin sen ajan uusinta tekniikkaa ja sillan runkoon upotettiin kaupungin uuden vesijohtoverkoston putkia. Keskeltä silta “lepäsi” Konsulinsaaren päällä.

Näiden lisäksi sepelöitiin Pispalaan ja Messukylään vieviä maanteitä, viemäriverkkoa laajennettiin ja kaupungin sähköistämistä jatkettiin. Satamia ja rantamuureja korjattiin edellisvuosien tulvien aiheuttamilta tuhoilta. Lukuisista pienemmistä ja suuremmista rakennushankkeista johtuen kaupungin menot kasvoivat voimakkaasti. Vuonna 1899 kaupungin menot olivat olleet vielä alle 1,2 miljoonaa markkaa, mutta vuonna 1900 ne harppasivat n. 2,6 miljoonaan markkaan. Niinpä kaupunki joutuikin turvautumaan lainanottoon, vaikka verotulotkin olivat edellisvuosina kasvaneet.

Viikinsaari oli huvi- ja virkistyskäytössä jo tuolloin. Maalis-huhtikuun vaihteessa tulipalo kuitenkin tuhosi saarella olleen ravintolarakennuksen. Uusi päätettiin rakentaa tilalle entisten piirustusten mukaan. Myös Pyynikin aluetta suunniteltiin kaupunkilaisten yhteiseksi puistoalueeksi tehdasrakentamisen sijaan, mutta suunnitelma lykkäytyi aina vuoteen 1908 asti.

Lähteet:
Korkki, Jari & Niemelä, Jari: Tutkimusmatkoja Tampereen taloihin. Tampere 1995.
Rasila, Viljo: Tampereen historia II. Tampere 1984.
Tampereen kaupungin kunnalliskertomus 1900.