Teksti Tomi Lähdeniemi

SKDL – Väestönsuojelua ja vähävaraisten etujen puolustamista

Kylmän sodan kiristyminen ja kiihtyvä asevarustelu suurvaltojen välillä heijastui maailmalla ja Suomessa lisääntyvänä rauhanliikkeenä 1940-luvun lopussa ja 1950-luvulla. Skdl:n valtuustoryhmä teki omalla sarallaan rauhantyötä vaatimalla väestönsuojelujärjestyksen suunnittelun ja väestönsuojien lopettamista koko 1950-luvun Tampereella. Syynä tähän oli Neuvostoliiton kielteinen asenne. Väestönsuojelu oli kansandemokraattien mukaan sotaan varautumista ja suunnattu siten Neuvostoliittoa vastaan. Monen tamperelaisen työläisen oli varmasti vaikeaa ymmärtää, että Tampereelle rakennettavat väestönsuojat voivat aiheuttaa sodan syttymisen. Kannattajien palaute ja epärealistiset vaatimukset aiheuttivat sen, että kansandemokraatit lopulta muuttivat kantaansa väestönsuojelupolitiikassa.

Skdl:n valtuustoryhmän tavoitteena oli koko käsiteltävän olevan ajan rakentaa täyskunnallisia vuokrataloja Tampereelle. Vuokratalojen perustamista perusteltiin sillä, että eniten niistä hyötyisivät yhteiskunnan vähävaraiset. Kansandemokraatit olivat yrittänee ajaa linjaansa jo eduskunnassa arava-lainsäädännön käsittelyn yhteydessä. Kun tavoite ei saanut kannatusta eduskunnassa, se siirtyi kansandemokraattisten valtuutettujen tehtäväksi kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa. Vaatimus vuokra-asunnoista tuli ikään kuin oikeutetuksi, kun huomattiin, että arava-asunnot kohottavat yhteiskunnan parempiosaisten asumistasoa. Tavoite ei kuitenkaan täyttynyt, sillä kaupungin ja aseveliakselin linjana oli rakentaa puolikunnallisia asuntoyhtiöitä. Tarvikepulan helpottaessa tällaisia puolikunnallisia asuntoyhtiöitä perustettiin useita 1950-luvun alussa.

Kansandemokraatit perustelivat vähävaraisten edulla myös kantansa sähkötariffien korotuksiin. Linja oli selvä: ei korotuksia vähävaraisille pienkuluttajille, vaan korotukset oli suunnattava teollisuuslaitoksille. Kun sähkötariffien korotuksia käsiteltiin valtuustossa, kansandemokraatit painostivat sosiaalidemokraatteja yhteistyöhön. Heidän mukaansa Sdp:n ryhmä ei ajanut työläisten etua sähkön hinnan korotuksien yhteydessä. Porvarien ja sosialidemokraattien vastaus oli, että teollisuutta ei saa ajaa pois Tampereelta liian kovilla sähkön hinnoilla. Aseveliakselin äänillä esitykset hyväksyttiin. Kansandemokraateilla ei ollut voimaa estää päätösten syntyä.