Teksti Tuomas Hoppu

Vallankumouksen vaikutus Tampereella

Kaikki loppuu kuitenkin aikanaan. Maaliskuussa 1917 tuli vallankumous ja sen myötä alkoivat sotatarviketilaukset loppua. Myös linnoittamistöihin ei enää löytynyt Venäjältä rahaa. Linnoitustöiden loppuessa heinäkuussa 1917 kaupunki alkoi jälleen järjestää hätäaputöitä. Nyt teetettiin erilaisia vesijohto-, maanleikkaus- ja tasaustöitä, sepelin hakkuuta, metsän perkausta sekä Pispalan maantien rakentamista. Naisten ja lasten työttömyyttä torjuttiin syksyllä 1917 järjestämällä mm. jäkälöiden keruuta.

Maaliskuun vallankumous merkitsi myös kurittomuuksien lisääntymistä venäläisten sotilaiden keskuudessa. Suuri menoerä kaupungille olivat mm. rikotut ikkunalasit. Syksyllä 1917 sotillasviranomaisten vaatimuksesta uusittiin yhteensä 586 ikkunaruutua sotilaiden parakeille. Majoituslautakunta joutui valittamaan myös lisääntyneistä sähkölamppujen vaihdosta venäläisten majoitustiloissa.

Vallankumouksen myötä sotilaat eivät myöskään enää tyytyneet asumaan parakeissaan yhtä ahtaasti kuin ennen. Heidän vaatiessaan tilavampia asuntoja kaupunki joutui vuokraamaan miehistöä varten Taiston talon ja Attilan entisen tehdasrakennuksen. Lisäksi vapauden huumassa sotilaat ajoivat ns. alivänrikkiparakeista ulos siellä majailleet upseerit ja myös näille kaupunki joutui vuokraamaan asunnot kaupungilta. Silti, verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin Suomessa, Tampere pääsi vallankumouksesta vähällä. Helsinki, Viipuri ja Turku saivat kaikki kokea väkivallan aallon upseerimurhineen, mutta näitä ei Tampereella koettu.

Lähteet:
– Hämeenlinnan maakunta-arkisto: Tampereen poliisilaitoksen kanslian arkisto. Saapuneet kirjeet 1914.
– Tampereen kaupungin arkisto: Majoituslautakunnan arkisto. Kirjekonseptit 1914 ja saapuneet kirjeet 1915.
– Aamulehti 1915.
– Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1914. Tampere 1916.
– Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1915. Tampere 1917.
– Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1917. Tampere 1920.
– Norvia, J. O. Ensimmäisen maailmansodan ajat Tampereella. Tammerkoski 5/1965.
– Rosen, Gunnar. Sata sodan ja rauhan vuotta – Suomen Punainen Risti 1877-1977. Helsinki 1977.
– Sinisalo, Uuno. Suomen Punaisen Ristin Tampereen osaston vaiheita 1914-1976. Tampere 1977.
– Sinisalo, Uuno. Tampereen kirja: kuvaus Tampereen vaiheista ja nykyisestä kaupungista. Tampere-seuran julkaisuja 8. Tampere 1947.
– U.S., Ensimmäisen maailmansodan varustuksia Pispalanharjulla. Tammerkoski 11-12/1960.
– Uola, Mikko. Venäläinen sotilasmahti Tampereen katukuvassa 1914-18. Tammerkoski 4/1977.
– Voionmaa, Väinö. Tampereen kaupungin historia IV osa – Tampereen uusin historia. Tampere 1935.
– Kirjoittajan tekeillä olevaan väitöskirjaan suomalaisista vapaaehtoisista Venäjän armeijassa 1. maailmansodassa perustuvia tietoja.