Teksti Tuomas Hoppu

Satakunnan laivasto Näsijärvellä

Osana venäläisten puolustussuunnitelmia mahdollisesti Suomeen tapahtuvan saksalaisten maihinnousun varalta, Tamperelle perustettiin laivasto-osasto kevätkesällä 1916. Yleensä tätä Satakundskaja Flotilijan nimeä kantanutta laivastoyksikköä on kutsuttu Satakunnan laivastoksi, mutta oikeampi käännös olisi Satakunnan laivue. Tässä yhteydessä käytän kuitenkin vakiintuneempaa Satakunnan laivaston nimeä. Laivasto toimi varsinaisesti Näsijärvellä, mutta sillä oli käytössään myös muutamia moottoriveneitä Pyhäjärven puolella.

Mustalahden satamaan saapui keväällä 1916 venäläinen sotilaskomissio tarkastelemaan siellä olevien sisävesilaivojen sopivuutta sotilaskäyttöön. Tarkastuksen tuloksena määrättiin omistajat pakkoluovuttamaan matkustajalaivat Tarjanne, Pohjola ja Kuru sekä hinaajat Murole ja Näsijärvi Venäjän laivaston käyttöön. Näiden lisäksi otettiin vielä kolme moottorivenettä perustettavan laivaston kirjoihin. Laivojen suomalainen henkilökunta päälliköistä miehistöön jäi paikoilleen, mutta suomalaisen kapteenin rinnalle asetettiin sotilaskomentajaksi venäläinen upseeri. Luonnollisesti tarvittiin myös venäläisiä matruuseja 10-15 laivaa kohden. Matkustajalaivoihin asennettiin 75 mm:n tykit. Laivojen ulkoasu muuttui myös vihreän sotamaalauksen vuoksi.

Satakunnan laivasto uinuu rauhassaan Mustalahden satamassa talvella 1917 Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Satakunnan laivaston komentajaksi nimitettiin 2.luokan kapteeni Shablin. Hänen lippulaivanaan toimi Tarjanne. Mustalahden satama varustettiin laivaston sotasatamaksi ja sitä vartioitiin tarkasti. Ilman lupakirjaa ei alueelle ollut asiaa. Lupakirjan myönsi kaupungin komendantti, mutta tälläkin lapulla vain omistaja pääsi veneelleen.

Tampereen kaupungille Satakunnan laivasto merkitsi yhtä taloudellista lisärasitusta. Toukokuussa 1916 kaupunkia vaadittiin osoittamaan tilat laivaston kansliaa varten sekä 104 miehen asunnoksi. Kaupungin majoituslautakunta katsoi olevansa pakotettu sellaiseksi osoittamaan kaupungin omistaman Mustalahden satamassa sijaitsevan tavaramakasiinin. Vaatimukset eivät kuitenkaan loppuneet tähän. Kaupunkia ahdisteltiin ainaisilla halkojen ym. toimituspyynnöillä sekä vaadittiin myös luovuttamaan rakennuksia erilaisia tarvikkeita, kuten polttoaineita ja räjähdystarvikkeita varten. Lopulta viimeksi mainitut sentään turvallisuussyistä sijoitettiin lahdelle ankkuroituun proomuun. Kenties helpoin toive täyttää oli vaatimus asettaa palokello laivaston miehistöhuoneiston läheisyyteen.