Teksti Maria Silander

Klingendahl

Klingendahl Oy:n työntekijä Veikko Nikkilä. Kuva vuodelta 1950.
Kuvaaja: Niels Rasmussen. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Sotavuosina raaka-aineen niukkuus aiheutti Klingendahlille ongelmia siinä missä muillekin. Säännöstelylakien nojalla kansanhuoltoministeriö määräsi tuotannon rajoitettavaksi samalla kun se vahvisti noudatettavat hinnat. Vaikka kotimaista raaka-ainettakin saatiin aiempaa enemmän ja korvikkeitakin hyödynnettiin, laski tehtaan tuotanto.

Kahtena viimeisenä sotavuotena työvoiman puute rajoitti valmistusta enemmän kuin villaraaka-aineen puute. Osa koneista joutui seisomaan. Ensimmäisenä rauhan vuonna rajoitti tuotantomahdollisuuksia naistyövoiman puute, kuten kolmena seuraavanakin vuonna.

Tilanne helpottui kuitenkin pian ja laadukkaiden pukukankaiden kysynnän kasvaessa ryhdyttiin vuonna 1950 tehdasta jälleen laajentamaan. Tehtaan sisäpihalle rakennettiin voimalaitos ja sen yhteyteen muurattiin Tampereen keskikaupugin viimeinen suuri savupiippu. Vuonna 1951 valmistuneesta piipusta tuli 85 metrin korkuinen.

Tehtaan vuosituotanto oli 1950-luvun alussa lähes miljoona kiloa lankaa ja yli 600 000 metriä kangasta. Työväkeä oli tuhatkunta. 1950-luvun alussa ongelmia alkoi tuottaa raaka-aineen suuret hinnankorotukset. Tuotteiden menekkiä vähensivät villan hinnanlasku, yleisölle suunnatut kehoitukset pidättäytyä ostoista, liikevaihtoveron poistaminen ja kankaiden ja lankojen sokkiluontoinen tuonti. Tuonti aiheutti sekä tukku- että vähittäiskaupassa lanka- ja kangasvarastojen suuren kasvun.

Vuosikymmenen lopulla alkoivat muun alan tavoin Klingendahlin vaikeudet. Vuonna 1957 villateollisuuden liikakapasiteetti oli tuonti huomioon ottaen jo 25 prosenttia. Pohjoismaiden Yhdyspankin vaikutuksella perustettiin 1959 Villayhtymä Oy, johon sulautettiin neljä villatehdasta, niiden joukossa Klingendahl ja Hämeenlinnan verkatehdas.