Teksti Heikki Kokko

Kone ja Terä Oy

 

Sahanteriä ja polkupyöriä

Metsäteollisuuden luvattu maa tarvitsi paljon sahoja ja sahanteriä, niitä teki Kone ja Terä Oy. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Jo talvisodan aikana alkanut ammusten valmistus jatkui jatkosodan sytyttyä Tammelan puistokadun varrella. Tuotanto koostui suurimmaksi osaksi tykistön ammuksista, mutta puolustusvoimat tarvitsivat myös polkupyöriä.

Jatkosodan päätyttyä oli Koneen ja Teränkin osallistuttava sotakorvaustöihin. Vuoden 1945 puolivälistä lähtien tehtaan konepajaosaston tuotannosta suurin osa koostui korvaustuotteista. Näitä olivat muun muassa kehäsahakoneet sekä erilaiset kuljettimet ja sahanterät. Sodan jälkeisellä jälleenrakennuskaudella oli myös kotimaassa kova kysyntä sahanterille. Polkupyörätuotanto kotimaan markkinoille jatkui.

Yhtiö, jonka osakkaisiin kuului edelleen perustajasuvun jäseniä, laajensi toimitilojaan vuosina 1942 ja 1944. Tehtaan työntekijämäärä nousi, sillä vuonna 1955 työntekijöitä oli jo yli 400, kun ennen sotia vuonna 1937 niitä oli ollut alle 300. Tästä huolimatta kilpailun kiristyminen Kone ja Terä Oy:n erikoisaloilla tuotti tehtaalle vaikeuksia, ja se jouduttiin lopettamaan 1960-luvun puolivälissä.

Polkupyörien tuotantoa Tammelan puistokadulla. Kuva: Mauno Mannelin, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Lähteet:
Jutikkala Eino, Tampereen kaupungin historia III, 1905-1945. Tampere 1979.
Rasila Vilho, Tampereen historia IV. Vuodesta 1944 vuoteen 1990. Tampere 1992
Riipinen, Ale-Einari: Kone ja Terä OY, (Ent. Osakeyhtiö Sommers, af Hällström & Waldens), 1897-1947. Kone ja Terä Oy, Tilgmannin Kirjapaino, Helsinki 1948.