Teksti Jarmo Peltola

Kenkäteollisuus 1918-1940

 

Samalla tavalla kuin tekstiiliteollisuudenkin kohdalla, joutui kaupungin nouseva kenkäteollisuus turvautumaan kotimarkkinoilla tapahtuneeseen ostokyvyn kasvuun. Teollisesti valmistettu kenkä korvasikin nopeasti suutareiden tuotteet. Tietenkään kokonaan käsityö ei loppunut Tampereeltakaan, sillä jokaisessa kodissa pohjasta puhkikuluneita kenkiä ei ollut vara korvata uusilla, vaan suutarit korjasivat ne lähes uudenveroisiksi. Koska kenkäteollisuuden synty ajoittui Tampereen teollisessa kehityksessä verraten myöhäiseksi, perustettiin kenkätehtaat kosken ja varsinaisen keskusta-alueen ulkopuolelle. Erityisesti Tammela tunnettiin kahden pitkäaikaisen ja ison kenkätehtaan vaikutuksesta suutareiden kaupunkina.

Kenkätehdas Kalevan mallistoa 1937. Kuva: Aamulehti 14.9.1937. Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Vuonna 1918 Tampereella sijaitsi kolme suurta kenkätehdasta: Tammelassa sijainneet Aaltosen (perustettu 1896) ja Attilan (1908) kenkätehtaat ja Hatanpäälle rakennettu Hyppösen (1915) kenkätehdas. Pienempiä olivat Väinö Huttusen kenkätehdas (1916) ja Kenkätehdas Special (1917) Vuosina 1918-1928 kaupunkiin perustettiin kahdeksan kenkätehdasta lisää, joista suurimpia ja koko ajanjakson toimineita olivat K. Branderin kenkätehdas (1919) ja Tampereen kenkäteollisuus (1918).

 

Kenkätehdas Kalevan mallistoa 1937. Kuva: Aamulehti 14.9.1937. Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Ennen 1930-luvun lamaa kaupungissa oli lähes kaksikymmentä suurempaa ja pienempää kenkätehdasta. Kilpailu oli kovaa. Vuonna 1926 270 jalkinetyöläistä työllistänyt Hyppösen kenkätehdas joutui vuonna 1927 Pohjoismaiden Yhdyspankin käsiin. Nousukausi kuitenkin jatkui, ja ilmeisesti osa työntekijöistä löysi töitä Aaltosen kenkätehtaalta. Neljänsadan (1930) työntekijän Attilan kenkätehdas joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja Emil Aaltonen hankki sen osakekannan vuonna 1931 itselleen. Aaltonen hankki myös vuonna 1934 vararikon tehneen Oy Karisto & kump.-nimisen kenkätehtaan omistukseensa. Niinikään Tammelassa sijainnut tehdas tunnettiin myöhemmin nimellä Solena. Muillakin kenkätehtailla oli vaikeuksia ja vuonna 1930 kenkäteollisuuden palveluksessa työskenteleekin kolmesataa henkeä vähemmän kuin vuonna 1928.

Kenkäteollisuus 1926,1930 ja 1938

Vuosi 1926 1930 1938
Työntekijöitä 2187 1870 2282
Osuus kaupungin teollisuustyöntekijöistä 15,6% 14,0% 11,5

 

Vuonna 1938 kenkiä valmistettiin useissa tehtaissa kaiken kaikkiaan lähes 2300 hengen voimin. Kenkäteollisuus selvisi notkahduksesta, mutta sen suhteellinen osuus kaupungin teollisesta työvoimasta vähentyi. Samalla sen omistusrakenne muuttui: Kun Aaltosen tehtaassa työskenteli vuonna 1926 25 % (560) tamperelaisista jalkinetyöläisistä, työskenteli hänen kolmessa tehtaassaan vuonna 1938 puolet (1130) kaupungin kenkätyöläisistä.

 
Tamperelaisia kenkätehtaita

Kenkätehdas K. Brander
Kenkätehdas Kave Oy
Aaltosen kenkätehdas
Tampereen kenkäteollisuus Oy
Attilan kenkätehdas Oy
Hyppösen kenkätehdas
Oy Karisto & kump.
Väinö Huttusen kenkätehdas
Kenkätehdas Oy Kaleva