Teksti Osmo Palonen

Tampereen sanomalehdistö 1900-1918

Tampereen Sanomien toimitus vuosisadan vaihteessa. Edessä olevan pöydän ääressä Kyösti Kanniainen (vas), Pontus Artti ja John Zidbäck. Kuva: Arthur Laurent, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Äänenkannattajien aikakausi

Tampereen lehdistön historia oli alkanut 1866, jolloin Sanomia Tampereelta, myöhemmin Tampereen Sanomat ilmestyi ensimmäisen kerran ja se ruvettiin painamaan kotikaupungissaan saman vuoden kesällä. Aamulehti perustettiin 1881, Tammerfors Aftonblad, joka ilmestyi myös nimillä Tammerfors, Tammerfors Nyheter ja Tammerfors Annonsblad 1883, Tampereen Uutiset 1890 ja Kansan Lehti 1898. Vuosisadan alussa Tampereella perustettiin myös useita muita lehtiä, mutta niiden ura jäi lyhyeksi.

Suurlakon vuosi 1905 oli merkkipaalu lehdistöllekin. Kauppaseurassa toimineiden ruotsinkielisten ja “viinapuolueen” suomenkielinen propagandalehti Tampereen Uutiset koki luonnollisen kuoleman, ja sen tilalle nuorsuomalaiseksi lehdeksi perustettiin uudelleen lehti nimeltä Tampereen Sanomat. Vanhasuomalainen Aamulehti oli kääntänyt reittiään perustuslailliseen suuntaan, mutta päätoimittajan vaihdon jälkeen lehti palasi selkeästi vanhasuomalaiseksi. Linjavalinnan seurauksena Aamulehti koki suomen- ja ruotsinkielisten perustuslaillisten ilmoitusboikotin, joka huojutti lehden taloutta. Lehti joutuikin korottamaan osakepääomaa selvitäkseen tilanteesta kannattajiensa avulla. Muissakin kaupungeissa julistettu vastaavanlainen ilmoitusboikotti jatkui seuraavanakin vuonna, mutta se lopulta epäonnistui. Aamulehden asema vakiintui porvarillisen puolen ykköslehtenä, jonka kanssa lukijoista kilpaili lähinnä vain sosialidemokraattien Kansan Lehti.

Lähteet:
Arajärvi, Kirsti: Aamulehti I, 1881-1914, Tampere 1956
Arajärvi, Kirsti: Aamulehti II, 1914-1961, Tampere 1963
Seppälä, Raimo: Sata vuotta Suomen puolesta; Aamulehden linjanvetoa vuosina 1881-1981, Tampere 1981
Suomen lehdistön historia 1: Sanomalehdistön vaiheet vuoteen 1905, Kuopio 1988
Suomen lehdistön historia 2: Sanomalehdistö suurlakosta talvisotaan, Kuopio 1987
Suomen lehdistön historia 5: Hakuteos Aamulehti – Kotka nyheter, Kuopio 1988
Suomen lehdistön historia 7: Hakuteos Savonlinna – Övermarks Tidning, Kuopio 1988
Wilen, Yrjö: Kansan Lehti 50-vuotias 1899-1949, Tampere 1949