Teksti Jouni Keskinen

Televisio tulee Tampereelle

Tamperelaisen TV-toiminnan alkutaipaleella oli monia samoja piirteitä kuin radiotoiminnan synnyssä noin 35 vuotta aikaisemmin. Tälläkin kertaa pioneerityön tekivät innokkaat tekniikan harrastajat. Tamperetta ennen ehdittiin TV-lähetykset aloittaa Helsingissä ja Turussa. Suomen ensimmäinen televisiolähetys tapahtui keväällä 1955 Helsingissä Teknillisen korkeakoulun radiolaboratorion tiloissa Albertinkadulla. Säännöllinen lähetystoiminta käynnistyi Helsingissä maaliskuussa 1956 ja saman vuoden lokakuussa paikalliset harrastajat aloittivat TV-lähetykset myös Turussa.

Kun TV oli uusi. Tamperelaisia ihmettelemässä näyteikkunassa olevaa televisiota Suomalaisen työn viikolla 13-20.4.1958, jonka aikana Tampereen TV-asemalla oli laajennettu erikoisohjelmisto. Kuva: Juhani Riekkola, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Tampereella ensimmäinen TV-kuva nähtiin Aleksanterin koulun pihalla messujen aikana 1955. Radioliike Tarkkuusradion omistaja Erkki Nieminen lainasi messuja varten Helsingistä TV-kameran, jonka kuvaa messuyleisö innokkaasti seurasi. Varsinaiset TV-lähetyskokeilut alkoivat kuitenkin vasta pari vuotta myöhemmin. Tampereen Televisiokerho perustettiin keväällä 1957. Sen puuhamiehinä toimi tamperelaisia radio- ja TV-tekniikan harrastajia mm. edellä mainittu Erkki Nieminen ja hänen liikkeensä henkilökuntaa. Jo helmikuussa 1957 Nieminen oli yhdessä Rauno Mäkelän kanssa käynyt puhumassa televisio-hankkeesta Tampere-Seuran tilaisuudessa. Ajatus sai kannatusta ja tulevan TV-aseman ohjelmapäälliköksi pyydettiin pitkään radiokuuluttaja toiminutta Helvi Jokista. Loppuvuodesta 1957 TV-studiota rakennettiin kovalla tohinalla kaupungilta saatuihin tiloihin Frenckellissä. Kaikki mukana olleet olivat vapaaehtoisia ja palkkaa työstä ei maksettu kenellekään. Huhu kertoi että radiovalmistaja Fenno oli luvannut miljoonan, jos TV-kuva saataisiin taivaalle vuoden 1957 kuluessa. Tampereella ensimmäiset lähetyskokeilut tehtiin 20-23.12.1957. Kovan kiireen takia ensimmäiset testilähetyksen olivat äänettömiä. Mutta vaikka kuva tuli, jäi miljoona kuitenkin saamatta.

Pöytäkirja oikealla kuvaa hyvin kuinka pienillä resursseilla TV-toiminta lähti käyntiin. TV-asema perustettiin innokkaiden asianharrastajien talkoovoimin. Pöytäkirjan teksti Helvi Jokisen artikkelista TV-pomona Tampereella 1957-58, Tammerkoski 1977, 336-339.

Säännölliset äänelliset televisio-ohjelmat Tampereen Televisiokerho aloitti helmikuun viimeisenä päivänä 1958. Sekä Tampereella, Turussa että Helsingissä lähetystoimintaa organisoi aluksi paikallinen Televisiokerho. Televisiokerhoja tuki Tekniikan Edistämissäätiö (TES) ja sen yhteydessä toiminut erityisrahasto. Helsingissä TES tuli toiminnan vetäjäksi heti TES-TV:n säännöllisten lähetysten alkaessa maaliskuussa 1956. Myös Tampereella ja Turussa vakinainen lähetystoiminta aloitettiin Tekniikan edistämissäätiön toimiluvan turvin. TES-TV:n asemien toiminta oli alusta alkaen paikallista ja myös kaupallista, eli mainoksilla kerättiin rahaa toiminnan ylläpitoon. Kaikki lähetykset olivat TV-toiminnan alkuaikoina myös suoria, sillä kuvanauhureita ei ollut.

Valtakunnan tasolla Yleisradio myöhästyi TV-toimintansa aloittamisessa, kuten se oli myöhästynyt myös radiotoiminnan alkaessa. Ensimmäiset ehdotukset TV-lähetysten aloittamisesta esitettiin jo ennen Helsingin Olympiakisoja 1952. Vaikka Yleisradion tekninen henkilökunta ajoikin asiaa, katsoi radion johto TV-toiminnan aloittamisen olevan liian kallista. Samaan aikaan Yleisradion voimavaroja vei radion lähetysverkon siirtyminen keskipitkiltä aalloilta FM:lle eli ULA-alueelle. Paineita YLE:n TV-toiminnan käynnistämiseen antoi televisiotoiminnan käynnistyminen Tallinnassa 1954. Lopullisesti Yleisradion pakottivat liikkeelle kuitenkin harrastajien perustamat TV-asemat. YLE:n koelähetykset aloitettiin maaliskuussa 1957 ja varsinainen ohjelmatoiminta alkoi Kekkosen uudenvuodenpuheella 1.1.1958.

TES-TV:n aloittaessa lähetystoimintaansa se oli ollut yhteydessä myös Yleisradioon. Neuvottelut yhteistyöstä kariutuivat kuitenkin siihen että TES-TV suunnitteli rahoittavansa toimintansa mainoksilla. Tätä osa Yleisradion johdosta ei voinut hyväksyä ja YLE vetäytyi neuvotteluista.

Tampereen TES-TV:n toiminta sai alusta asti innostuneen vastaanoton. Kuten radiotoiminnankin alkaessa, kaupungin johto tuki alusta asti televisiotoimintaa. Kaupunki antoi TV-asemalle toimitilat omistamastaan Frenckellin tehdaskiinteistöstä, sähköä ja myös taloudellista tukea. Kaupunginjohtaja Erkki Napoleon Lindfors oli innokas TV:n kannattaja, joka näki näköradion monet mahdollisuudet. Yhdessä kaupunginsihteeri Reino Lindroosin kanssa hän oli jopa ideoimassa TV:hen kaupungin oman ohjelman, keskusteluohjelma Kunnallisparlamentin.

Annaliisa Miettinen antaa ruokavinkkejä Tes-TV:n ruokaohjelmassa 1960-luvun alussa. Kuva: Pertti Nättilä, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Eräänä tamperelaisten TV-innostusta selittävänä tekijänä on pidetty Tampereen teatteriperinnettä. Tampereen teatterit olivat yksityisiä laitoksia, joten Tampereella ymmärrettiin että teatteri on paitsi kulttuuria myös taloutta. Television ajateltiin tarjoavan uusia mahdollisuuksia teatterikaupungille. Paikallisen TV-toiminnan tukemiseksi perustettiinkin Tampereella 1960 laajapohjainen Tamvision Tuki Oy, joka tuotti Tamvision ohjelmaa TES-TV:lle (vuodesta 1960 Tesvisio).

Kuva oikealla: Tamvision tuottama ohjelma Istu ja Osta alkoi pyöriä 1950-60-luvun taitteessa. Kuva: Pertti Nättilä?, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Yleisradiolle kysymys mainoksien tulosta televisioon muodostui ongelmalliseksi. Monet radion johtohenkilöistä katsoivat ettei kaupallisuus kuulu valtakunnalliseen valistus- ja kasvatustehtävää hoitavaan mediaan. Samaan aikaan TV-toiminnan aloittaminen kävi kuitenkin YLE:lle kalliiksi. Vaikka TV-lupamaksut otettiinkin käyttöön ei niitä haluttu nostaa liian korkeiksi. Niinpä rajoitettu mainostaminen lopulta hyväksyttiin kun mainokset vielä sijoitettiin BBC:n esimerkin mukaisesti erillisiksi, muusta ohjelmasta erottuviksi mainoskatkoiksi. Mainos-TV, joka maksoi osan mainostuotoista YLE:lle, lähetti aluksi ohjelmia vain puolitoistatuntia illassa, mutta sen ohjelma-aika lisääntyi vähitellen.

TES-TV ja sen kumppanit yrittivät vastata YLE:n ja Mainos-TV:n haasteeseen perustamalla 1959 Tesvision, jonka oli tarkoitus rakentaa valtakunnallinen lähetinverkko, jolla se olisi pystynyt kilpailemaan mainostuloista. Tesvision verkko jäi kuitenkin suppeaksi ja se ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Kilpailun voittanut Yleisradio osti Tesvision osakekannan tammikuussa 1964. Tampereella ei kuitenkaan haluttu luopua omasta TV-kanavasta.

Lähteet:
A History of Broadcasting in Finland, Yleisradio 1926-1996, Yleisradio Oy 1996.
Hassi Osmo, Kuva taivaalle. Television tulo Tampereelle. Tampere, Tampere-seura 1997, Tampere-seuran julkaisuja 82.