Teksti Tiina Aisla

Hämeen Yhteistyö

Hämeen Yhteistyö perustettiin Tampereen ympäristön ja Pohjois-Hämeen kansandemokraattiseksi maakuntalehdeksi. Idea lehden perustamiseen syntyi tyytymättömien piirijärjestöjen keskuudessa. Vuoden 1945 loppupuolella oli Tampereen seudun uutisilla ollut oma palstansa Vapaassa Sanassa, jatkosodan jälkeisessä SKDL:n pää-äänenkannattajassa. Tämä ei riittänyt järjestöille. Valistustyötä tekevän piirilehden tarve oli ymmärretty vuoden 1945 eduskuntavaalien edellä. Oman maakuntalehden ensimmäinen näytenumero julkaistiin 7.1. 1946. Kolme kertaa viikossa Hämeen Yhteistyö alkoi ilmestyä 19. tammikuuta samana vuonna.

Hämeen Yhteistyön toimitus Keskustorin huoneistoissa. Kuvassa Arvi Laakso ja Aarre Nojonen. Kuva: Taistelun tiellä – SKP:n Tampereen piirijärjestön 30-vuotisjuhlajulkaisu 1974.

ehden julkaisijana toimi ensimmäiset vuodet piirisihteeri Yrjö I. Salonen. Vuonna 1948 julkaisija vaihtui Kustannus Oy Sanan Tieksi, mutta vain vuodeksi. SKDL:n Pohjois-Hämeen Piirijärjestö ry toimi julkaisijana vuodesta 1949 aina 80-luvulle asti.

Lehden levikkialue laajeni heti ilmestyttyään, kun SKDL:n Satakunnan piirijärjestö ei saanut perustettua omaa piirilehteään yhtä nopeasti kuin hämäläiset. Satakuntalaiset päättivät tulla osalliseksi Hämeen Yhteistyötä kustantavaan Kustannusosakeyhtiö Sanan Tiehen. Runsaan vuoden ajan lehden nimi oli Hämeen-Satakunnan Yhteistyö. Lehden toimitukset sijaitsivat sekä Tampereella että Porissa. Porissa saatiin perustettua oma kansandemokraattinen lehti ja paino vuonna 1948. Lehti nimettiin Satakunnan Työksi.

Lehden ensimmäisenä päätoimittajana toimi Arvi Laakso. Laakso työskenteli päätoimittajana lehden perustamisesta saakka aina vuoteen 1963. Päätoimittajan lisäksi vuosina 1946-53 lehdessä työskenteli toimitussihteeri ja toimittaja. Toimituskunta kasvoi lehden ilmestymiskertojen mukana. 1960-luvun alkupuolella lehteä toimitti kahdeksan toimittajaa.

Hämeen Yhteistyön johtokunta 1950. Vasemmalta puheenjohtaja Kusti Lampinen, sihteeri Pentti Majaniemi, päätoimittaja Arvi Laakso, Matti Kallio, Leo Laakso ja Bruno Alanko. Kuva: Taistelun tiellä – SKP:n Tampereen piirijärjestön 30-vuotisjuhlajulkaisu 1974.

Hämeen Yhteistyön levikkialueen rajat muotoutuivat lähinnä Hämeen pohjoisen vaalipiirin mukaan, pääasiassa Tampereelle ja sitä ympäröiviin teollisuustaajamiin. Tampereen lähikunnista lehti ilmestyi Nokialla, Lempäälässä, Kangasalla, Orivedellä ja Valkeakoskella. Itäisin ilmestymiskunta oli Jämsä. Lännen suunnalla lehti ilmestyi Ikaalisissa, Hämeenkyrössä ja Vammalassa.

Vuodesta 1956 alkaen Hämeen Yhteistyö ilmestyi neljä, sitten viisi ja lähes koko 1960-luvun kuusi kertaa viikossa. Hämeen Yhteistyön levikki oli 1960-luvulle tultaessa runsas 10 000 kappaletta. Lehdellä oli vaikeuksia saada kaupungin ilmoituksia lehteen, koska asevelipuolueet hallitsivat Tamperetta kansandemokraattien ollessa oppositioasemassa.

IKL:n painomustetta kansandemokraattien käteen

Hämeen Yhteistyö joutui aluksi viettämään kiertolaisen elämää, kun Tampereelta ei ensin löytynyt painopaikkaa. Lehden painaminen aloitettiin Helsingissä, missä myös toimitussihteeri työskenteli. SKDL:n päälehti Vapaa Sana oli ottanut kaupungissa haltuun IKL:n painon, jossa ensimmäiset Hämeen Yhteistyöt sitten painettiin.

Kansandemokraattisen kirjapainon sijoituttua Poriin siirtyi myös Hämeen Yhteistyön painaminen sinne vuonna 1948. Vasta vuoden 1949 alussa lehteä alettiin painaa Tampereella. Tämä mahdollisti Hämeen Yhteistyön muuttamisen aamulla ilmestyväksi. Vuonna 1953 lehden painopaikka ja toimitussihteeri siirtyivät kuitenkin jälleen Helsinkiin. Tampereelle lehti palasi kuitenkin lopullisesti vuoden 1956 helmikuussa. Silloin sitä ryhdyttiin painamaan Sanan Tien juuri valmistuneessa kirjapainossa. Vieraista ja vaihtelevista painopaikoista johtuen lehti ilmestyi varsin eri muotoisena. Sivujen koko, palstatila ja ulkoasu vaihtelivat. Oman kirjapainon valmistumiseen saakka lehden ilmestymiskerrat pysyivät kolmena viikkoa kohti. Kun paino valmistui Tampereelle, myös ilmestymiskerrat lisääntyivät nopeasti.

Lähteet:
Arajärvi, Kirsti: Aamulehti II, 1914-1961
Peltola, Jarmo: Agitaattoreista toimittajiksi; Yleisen lehtimiesliiton neljä vuosikymmentä 1947-1987
Suomen lehdistön historia 3: Sanomalehdistö sodan murroksesta 1980-luvulle
Suomen lehdistön historia 5: Hakuteos Aamulehti – Kotka Nyheter
Seppälä, Raimo: Sata vuotta Suomen puolesta; Aamulehden linjanvetoa vuosina 1881-1981
Levikkitiedot 1961, Levikintarkastus Oy