Teksti: Jarmo Peltola, Jouni Keskinen

Omnibussit tulevat

 

Raitiotiemiehiä on syytetty ensimmäisen bussiyrittäjän Kaarlo Leanderin yritystoiminnan kaatamisesta ja raitioteiden toteutumatta jäämisen yhtenä syynä on nähty linja-autoliikenteen alkaminen Tampereella. Asioilla on ainakin se yhteys, että jos raitiotie olisi toteutunut, olisi linja-autoliikenteen aloittaminen ja kasvu ollut varmasti hitaampaa. Koska raitiotiehanke jäi toteutumatta, oli Tampere ensimmäinen suomalainen kaupunki, jossa aloitettiin kaupungin sisäinen liikenne linja-autoilla. Tampere oli edelläkävijä myös kaukolinja-autoliikenteessä. Maan ensimmäiset linja-autoasemat valmistuivat Tampereelle jo syksyllä 1929. Vielä ennen talvisodan syttymistä ehdittiin ottaa käyttöön myös valmistuessaan koko Pohjoismaiden suurin ja yhä käytössä oleva Tampereen linja-autoasema Ratinassa.

Matkustajia jäätelöllä Tampereen juuri valmistuneella uudella linja-autoasemalla heinäkuussa 1939. Kuva: Aamulehti 20.7.1939, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Linja-autoliikenteen syntyyn ja kehitykseen Tampereella 1920-1930-luvulla voit tutustua seuraavien artikkelien avulla:

Omnibussit tamperelaisten kuljettajiksi

Omnibussit yleistyvät

Kaukolinja-autoliikenteen synty

Kaupungin sisäinen linja-autoliikenne keskittyy