Teksti Kalle Lehtinen

Pirkkalais-Kirjailijat ry

 

Tampereen Kirjailijakerhon perustamiskokous 21.11.1943 Hotelli Tammerissa. Kerhosta muodostui myöhemmin Pirkkalaiskirjailijat ry. Vasemmalta: Esti Heiniö, Viljo Kajava, Aini Alhovuori, Auni Nuolivaara, Annikki Kivi, Fanny Sartto, Oiva Paloheimo. Takana: Ilpo Kaukovalta, Aili Somersalo, Erkki Palolampi ja Elsa Tervo. Kuva: V. O. Kanninen. Tampere-Seuran kuva-arkisto.

Marraskuussa 1943 järjestettiin Tampereella Taideviikot, jotka keskittyivät lähinnä kuva-, veistos- ja maalaustaiteeseen. Taideviikkojen ehkä merkittävin tapahtuma oli kuitenkin Tampereen Kirjailijakerhon perustaminen. Jo seuraavana vuonna kerho rekisteröityi yhdistykseksi nimellä Pirkkalais-Kirjailijat ollen näin Suomen ensimmäinen maakunnallinen kirjailijayhdistys. Perustajajäseniä oli 11 henkilöä.

Pirkkalais-Kirjailijoiden yleispiirre oli, toisin kuin Mäkelän piirillä, ylemmistä sosiaaliluokista tulleet perustajajäsenet sekä jäsenten korkea keski-ikä. Ensimmmäinen puheenjohtaja Fanny Sartto ja muut jäsenet olivat melkein poikkeuksetta syntyneet edellisen vuosisadan puolella. Toinen huomattava piirre oli naisten suuri osuus perustaja- sekä johtojäsenistä. Käytännössä kaikki tamperelaiset kirjailijat kuuluivat yhdistykseen mukaanlukien myös Mäkelän piirin jäsenet.

Yhdistys listasi tavoitteikseen mm. toimia Tampereen seudun kirjailijain yhdyssiteenä, kehittää kirjallisuutta kaupungissa, parantaa kirjailijoiden asemaa ja valvoa heidän etujaan. Lisäksi yhdistys halusi myöntää apurahoja sekä palkintoja kirjailijoille. Pirkkalais-Kirjailijat saivat runsaasti tukea kaupungilta ja keräsivät loput rahat järjestämällä erilaisia kirjallisia matineoita yleisölle sekä saamalla lahjoituksia yrityksiltä ja yksityisiltä ihmisiltä.

Pirkkalaiskirjailijat ry. kokoontui vuosittain kovin epäsäännöllisesti. Vaikka kokouksia nimitettiinkin kuukausikokouksiksi, ei niitä ollut läheskään joka kuukausi vaan keskimäärin 4 kertaa vuodessa. Osannottajamäärän keskiarvo oli n. 15 jäsenen ympäristössä jäsenmäärän ollessa perustamisvuoden 11 jäsenestä 46 jäseneen vuonna 1959. Jäsenmäärä kasvoi kohtuullisen tasaisesti.

Kokouskäytäntö oli oli hyvin muodollinen. Puheenjohtajan johdolla käytiin läpi niin taloudelliset kuin muutkin rekisteröidylle yhdistykselle kuuluvat juoksevat asiat. Lisäksi jokaisessa kokouksessa jäsenet pitivät eri kirjallisuuteen liittyvistä aiheista esitelmiä. Kalle Päätalo muisteli, että kokousten virallinen puoli oli usein liian pitkä eikä vapaalle jutustelulle jäänyt paljonkaan aikaa.

Pirkkalais-Kirjailijat ry:n puheenjohtajat

Fanny Sartto oli ensimmäisiä tyttöjä, joka kirjoitti ylioppilaaksi Suomalaisesta tyttökoulusta vuonna 1899. Hän opiskeli Helsingissä filosofiaa, estetiikkaa ja historiaa. Kuva: Tampereen kaupunginarkisto.

1943 Fanny Sartto
1945-46 Ilpo Kaukovalta
1947-48 Eino Paloheimo
1949 Esti Heiniö
1950 Eino Paloheimo
1951 Naemi Levas
1952-56 Eino Arohonka
1957-73 Ilpo Kaukovalta
1974 Jaakko Syrjä
1975-82 Kullervo Järvinen