Teksti: Raisa Heikkinen

Iidesjärven länsipään puhdistaminen

Puhtaan luonnon merkityksen asteittainen ymmärtäminen näkyy hyvin Iidesjärven kohtalossa. Vielä 1950 luvun alussa Nekalan kaatopaikalla tyhjennettiin jätteet Iidesjärven päähän. Kaatopaikka suljettiin vuosikymmenen loppupuolella ja 8.2.1960 kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman Iidesjärven länsipään perkaamisesta. Kaupunkikuvaan kuuluvaa sisäjärveä pidettiin tärkeänä ympäröivän asutuksen virkistyspaikkana, eikä se mutaisena ja saastuneena palvellut tarkoitustaan.

Päätöksen yhteydessä insinööri osasto esitetti laatimassaan suunnitelmassa toivomuksen, että järvi voisi vastaisuudessa pysyä mahdollisimman luonnontilaisena. Iidesjärven rannat olisi saatava siihen kuntoon, että alueen linnusto viihtyisi ja pesisi siellä jatkossakin. Järvestä toivottiin muodostuvan luonnontilainen kaislikko – ja sarakasvillisuusvyöhyke. Järvien ja muiden vesistöjen kuntoon kiinnitettiin muutenkin Tampereella varsin paljon huomiota.

Kuormuri tyhjentämässä jätteitä Iidesjärvi-Nekalan kaatopaikalle vuonna 1954. Kuva: Tampere-seura.

Lähteet:
Tampereen kaupunginvaltuuston kokousten pöytäkirjat 8.2.1960.