Teksti: Raisa Heikkinen

Tampereen Liikennealueen Seutusuunnitteluliitto

Seutusuunnittelu tuli Suomeen ensimmäisenä Kymen- ja Kokemäenjokilaaksoon 1940-luvulla. Seutusuunnittelun periaatteisiin kuului alueen kehittäminen sen omista lähtökohdista käsin sekä sellaisten viranomaisten järjestäminen, jotka voisivat toimia laajemminkin ottaen huomioon kaupungit kunnat ja maaseutualueet. Tarkoituksena oli alueellisen suunnittelun kehittäminen ja eri alueiden yhdistäminen sujuvasti muihin alueisiin.

Tampereen talousalueelle keskusteltiin seutusuunnitteluliiton perustamisesta aktiivisesti 1940- luvun lopussa ja 1950- luvun alussa. Tarvetta perusteltiin sanomalla, että “on aika ryhtyä järjestelmällisellä tutkimustoiminnalla keräämään oppia, jonka avulla yhteiskunnan kehitystä voitaisiin ohjata kohti terveyttä ja yhteistyön parasta”. Koko Tampereen talousalueen suunnitteluliitto, Tampereen Liikennealueen Seutusuunnitteluliitto, perustettiin kesäkuussa 1952.

Tampereella seutusuunnitteluliitto osallistui omalta osaltaan myös luonnonsuojeluun. 1950-luvun lopulla se ensimmäisenä maamme aluesuunnitteluliitoista sisällytti ohjelmaansa luonnonsuojelun ja maisemanhoidon periaatteita.

12.3.1958 liiton toiminnanjohtaja diplomi-insinööri P. Perimaa esitteli Hämeen heimoliiton kokouksessa uusia periaatteita. Tampereen alueen seutusuunnitteluliiton luonnon- ja maisemansuojelulliset päämäärät olivat luonnontalouden tasapainon säilyttäminen ja harmonian säilyttäminen käyttöön otettavassa kulttuurimaisemassa, sellaisten kohteiden ehdoton säilyttäminen, joilla on merkittävää kauneusarvoa tai vaikuttavaa historiallista arvoa sekä sellaisten kohteiden säilyttäminen, joilla on merkitystä luonnontieteelliselle tutkimukselle.

Liitto tarttui luonnonsuojelutyöhön inventoimalla luonnon- ja maisemansuojelukohteita. Toisekseen se arvioi elinkeino- ja väestöennusteen avulla, mitkä luontoalueet olivat välittömimmässä vaarassa. Kolmanneksi liitto pyrki tekemään esityksiä luonnonsuojelun huomioimisesta eri viranomaisille. Lopuksi toimintaan kuului vielä luonnonsuojelu näkökohtien tunnetuksi tekeminen viranomaisille, rakentajille ja yleisölle.