Teksti: Raisa Heikkinen

Luonnonsuojelun organisaatioita

Tampereella vaikutti 1940- ja 1950- luvuilla ainakin kaksi luontoyhdistystä: Hämeen luonnonsuojelutoimikunta sekä Tampereen Luonnon Ystävät ry. Näistä jälkimmäinen oli perustettu 1932 ja sen alkuaikojen tavoitteista tärkeimpiä oli kasvi- ja eläintieteellisten kokoelmien kerääminen tulevaa biologista museota varten. 1942 oli yhdistyksen lintukokoelmissa 312 yksilöä. Varsinkin yhdistyksen kasvikokoelma oli laaja ja käsitti vuonna 1957 jo yli 10 000 arkkia.

Sotavuosina Tampereen Luonnon Ystävien toiminta oli hiljaista, mutta elpyi nopeasti sodan jälkeen. Vuonna 1945 pidettiin erityisen ilahduttavana ulkopuolisten laaja osanottoa yhdistyksen kokouksiin. Kokoukset olivatkin yhdistyksen vilkkainta toimintaa. Niissä pidettiin yleensä yksi valmisteltu esitelmä ja sen jälkeen osanottajat saivat kertoa omia havaintojaan luonnosta. Tampereen Luonnon Ystävät oli keskittynyt tieteelliseen toimintaan ja vuonna 1946 se jaettiin kasvi-, lintu- ja hyönteistieteellisiin jaostoihin. Tieteellisen toiminnan ohella yhdistys otti jonkin verran kantaa luonnonsuojelukysymyksiin esimerkiksi Pyynikin kohdalla.

Lähteet:
Hartikainen, Aulis: Seutusuunnittelun synty ja tehtävät Pirkanmaalla, Tammerkoski 1986/3, s.4-7.
Koivisto, Väinö: Pyynikki luonnonsuojelun kohteena, Tammerkoski, 1958/2, s.40-43.
Koivisto, Väinö: Luonnonsuojelun käytännöllisestä merkityksestä, Tammerkoski, 1959/4, s. 100-101
Perimaa, P: Luonnonsuojelu ja maisemanhoito seutusuunnittelussa, Tammerkoski, 1958/5, s.181.
Tamperelaista luonnonharrastusta – Tampereen Luonnon Ystävät ry:n perustamisesta 40 vuotta, Tammerkoski 1972/11-12, s. 386-387.