Tamperelaiset ikäryhmittäin. Nuorimman alle 9-vuotiaiden ikäryhmän osuus on vuonna 1950 huomattavat suuri sodanjälkeisten vuosien korkean syntyvyyden johdosta. Nuorimmassa ikäryhmässä poikien osuus on huomattavan korkea ja se onkin Tampereella ainoa ikäryhmä, jossa naissukupuoli jää vähemmistöksi. Tästä voi päätellä että Tampereelle muuttaneista enemmistön on täytynyt olla naisia.

Katso myös Tamperelaiset ikäryhmittäin 1930.