Tampere pysyy myös ajanjaksona 1940-60 selvästi naisvaltaisena kaupunkina. Prosentuaalisesti katsottuna miesten ja naisten määrä kuitenkin tasaantuu. Sodan seurauksena miesten osuus 1940-luvun alkupuolella jopa putoaa. Kun vielä 1943-44 miehiä on vain 42% kaupungin asukkaista on miesten osuus vuonna 1960 jo noin 45%