Runsas avioliittojen solminen näyttää korreloivan varsin hyvin runsaan syntyvyyden kanssa. Kuviosta nähtävissä myös se että suuri solmittujen avioliittojen määrä näkyy seuraavana vuonna runsaana syntyvyytenä. Tämä erottuu selkeästi esim. vuosina 1955-56. Myös vuonna 1947, solmittujen avioliittojen määrän käännyttyä jo laskuun, pysyy syntyvyys vielä korkeana ja kääntyy selvään laskuun vasta seuraavana vuonna 1948.