Ajanjakson 1940-60 trendinä näyttää olevan ehkä hieman yllättäen nuorten alle 25-vuotiaiden synnyttäjien määrän kasvu ja vanhempien yli 30-vuotiaiden määrän väheneminen. Sotavuodet 1940-luvun ensipuoliskolla ehkä jossain määrin vääristävät tilastoja. Voisi ajatella että sota-aikana nuorten miesten rintamallaolo lykkäsi nuorimman ikäluokan parinmuodostusta, jonka takia vanhempien jo pidempään avioliitossa olleiden synnyttäjien määrä oli tavallista suurempi. Tästä huolimatta trendi näyttäisi myös 1950-luvulla olevan kohti yhä nuorempia synnyttäjiä.

Katso myös Synnyttäjien ikä Tampereella 1920-40.