Tampereella kuolleisuus laski tasaisesti koko ajanjakson 1940-60 ajan lukuunottamatta raskainta sotavuotta 1944. Syntyvyys sen sijaan koko sodan jälkeen 1940-luvun jälkipuoliskolla oikean babyboomin. 1950-luvulle tultaessa syntyvyys kuitenkin laski alle kahden prosentin ja pysyi varsin tasaisena koko vuosikymmenen, lukuunottamatta pientä nousua vuonna 1956.

Vertaa myös Tampereen syntyvyys ja kuolleisuus 1918-1940