Teksti Sari Minkovitsch

Pispalan rukoushuoneesta kirkoksi

Tampereen seurakuntahallinto vuokrasi 1937 rukoushuoneen Pispalan Rukoushuoneyhdistykseltä väliaikaiseksi kirkoksi juuri perustettua Tampereen Harjun seurakuntaa varten. Rukoushuoneen oli suunnitellut Wivi Lönn kansallisromanttisessa hengessä ja se oli valmistunut vuonna 1908. Rukoushuoneyhdistys lahjoitti rakennuksen tontteineen Tampereen evankelisluterilaisille seurakunnille 1.syyskuuta 1950. Vuosina 1951 – 1952 toteutettiin rakennukseen muutostyöt, jotka suunnitteli yliarkkitehti Bertel Strömmer. Suunnittelutyöt tehtiin sitä silmälläpitäen, että kirkko paremmin vastaisi tehtäväänsä Harjun seurakunnan kirkkona. Uuteen Harjun seurakuntataloon oli toki tehty varaus tulevaisuudessa rakennettavaa kirkkosalia varten, mutta kunnostetun rukoushuoneen katsottiin pitkäksi aikaa tulevaisuuteen tyydyttävän seurakunnan kirkkotarpeen.

Pispalan rukoushuoneen ulkoasu Wivi Lönnin suunnittelemana. Kuva: E.M. Staf, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Työt aloitettiin kesällä 1951 ja syyskuun 21. päivänä rakennus vihittiin uudistettuna tarkoitukseensa. Uudistustyössä rukoushuoneen vanhat ominaispiirteet saivat jäädä pois suorien linjojen tieltä. Vanha tapuliosa purettiin pois ja sen paikalle rakennettiin 31 metriä korkea kellotapuli, joka muutti kirkon ulkonäön täysin. Kun vanhassa rukoushuoneessa saliosa oli ollut tapuliosaa selvästi isompi, tuli uudistustöissä tornista rakennuksen hallitsevin osa. Kuparikattoiseen torniin sijoitettiin kaksi Lokomon valamaa kirkonkelloa. Rukoushuoneelle persoonallisen luonteen antaneet koristeaiheet, joita moderni muotokieli karttaa, karsittiin pois. Sisäpuolella kulmikkaasta alttarisyvennyksestä poistettiin ikkunat ja kuoriseinä muodostettiin hovimaiseksi ja rapattiin. Kirkkosaliin tuli 400 istumapaikkaa ja tarvittaessa lisätilaa saatiin 50 istumapaikan verran seurakuntasalin puolelta. Seurakuntasalin vieressä oli tarjoiluhuone ja keittiö. Lämmitys ja sähkötyöt uusittiin ja kirkko maalattiin ulkoa ja sisältä. Kirkon vihki uudelleen käyttöön 21.9.1952 piispa Elis Gulin.

Rukoushuone kirkoksi muunnettuna syyskuussa 1952. Kuva: Ensio Kauppila, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Lähteet:
Helenius, Kyllikki. Tarinoita Tampereelta. Tampere- seuran julkaisuja 69. Tampere 1993. Tammerkoski-lehdet 7/1952 ja 2/1968.