Teksti Sari Minkovitsch

Härmälän seurakuntatalo

Härmälän seurakuntatalon rakennussuunnitelma perustuu vuonna 1939 käydyn suunnittelukilpailun voittaneiden helsinkiläisten Elma ja Erik Lindroosin ehdotukseen. Rakennusryhmä sijaitsee pienellä kumpareella Antinkadun varrella Härmälän puiston päässä. Lentokentän läheisyys vaikutti siihen, että kirkon korkeus ei saanut ylittää 12 metriä. Rakentaminen aloitettiin syyskuussa 1948 ja työt urakoi Rakennustoimisto Niilo Ahti Oy.

Rakentaminen oli suunniteltu toteutettavaksi kahdessa vaiheessa niin, että ensimmäisessä vaiheessa valmistuisivat erillisinä rakennuksina seurakuntatalo ja pappila, ja vähän myöhemmin niiden vierelle tulisi kirkkorakennus väliaikaisen kellotapulin kohdalle. Rakennustöiden lopputarkastus oli 1.11.1949 ja vihkiäiset pidettiin 11.12 1949.

Pappilarakennukseen tulivat tilat papin, diakonissan ja vahtimestarin asunnoille sekä huone kirkkoherranvirastoa varten. Seurakuntatalosta tuli kaksikerroksinen. Talon ylempään kerrokseen tulivat 120 hengen seurakuntasali, kolme kerhohuonetta ja keittiö. Alempaan kerrokseen sijoitettiin kaksi kerhohuonetta, poikien askarteluhuone ja lämpökeskus koko rakennusryhmää varten. Matalampana osana liittyi rakennukseen väliaikainen sakaristo. Seurakuntasalissa olivat alttari ja saarnatuoli jumalanpalveluksia varten kirkkosalin valmistumiseen saakka. Kirkkosali valmistumista seurakunta saikin odottaa sitten vuoteen 1972 asti.

Lähteet:
Tammerkoski-lehti 9-10/1950
Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998. Tampere 1998.