Teksti Salla Aaltonen

Alueen väestö ja asuintapa

 

Väestö lisääntyy

Tampereella väestö lähes kaksinkertaistui vuosina 1940-60. Tästä lisäyksestä suuri osa keskittyi luonnollisesti uusille asuinaluille. Kalevan alueella väestökasvu oli rakennustoiminnan myötä erittäin nopeata: 20 vuodessa alueen väkimäärä oli kasvanut lähes 14 000 hengellä. Koko ajanjakson aikana Kalevan alueelle keskittyi koko Tampereen väestökasvusta 24,3 prosenttia. 1950-luvun jälkipuolella luku oli reilusti yli puolet.

Väestölisäys henkikirjojen mukaan Tampereella ja Kalevan alueen kaupunginosissa 1940-60

Kaupunginosav. 1940v. 1945v. 1950v. 1956v. 1960
XIX 7893174817272622
XX34371 1035 50767862
Kaleva---205 3321
Yhteensä112464 2783 700813 805
Lisäystä hlöä-3522319 42256797
Koko Tren väkiluku69 25879 238 100 015114 168125 495
Lisäystä hlöä-9980 20 777 14 15311 327
Kalevan alueen lisäys %:a
koko Tren lisäyksestä
-3,5%11,6 %29,9 % 60,0 %

Kalevan ikä- ja sukupuolijakauma

Uudelle asuinalueelle tyypilliseen tapaan Liisankalliolle, Kalevanrinteeseen ja Kalevaan muutti 1940- ja 50-luvulla nuoria pareja ja lapsiperheitä. Vuonna 1960 alueella oli lapsia yli neljännes väestöstä. Eläkeläisiä puolestaan selvästi alle Tampereen keskitason.

Väestön ikärakenne väestölaskennan mukaan Tampereella ja Kalevan alueella 1960

Ikäryhmä0-15-v% kaikista 16-64-v% kaikistayli 65-v % kaikista Yhteensä
Kalevan alue4147 26,7 %10 803 69,5 % 5883,8 % 15 538
Koko Tampere32 26425,4 %86 63968,1 % 8357 6,6 127 260

Sukupolven vaihdoksen myötä alueen keski-ikä on noussut vuosituhannen vaihteeseen mennessä melkoisesti. Lasten osuus on laskenut alle 10 prosenttiin. Sen sijaan eläkeläisistä on tullut alueen suurin yksittäinen ryhmä. Sukupolven vaihdoksesta kertoo myös väestön väheneminen. 1950- ja 60-luvuilla alueelle muuttaneiden nuorten perheiden lapset ovat aikuistuttuaan muuttaneet pois, mutta vanhemmat ovat jääneet yksistään tai kaksistaan asumaan samaan asuntoon.

Ikärakenne väestölaskennan mukaan Kalevan alueella vuonna 1999

KaupunginosaAsukkaita yhteensä0-15-v. %:ssa16-64-v. %:ssayli 65-v. %:ssa
XIX 1326 14,4 % 67,0 % 18,6 %
XX 3386 5,1 % 64,2 % 30,7 %
Kaleva4588 8,9 % 62,2 % 28,9 %
Yhteensä 9300 keskimäärin 9,5 %keskimäärin 64,5 %keskimäärin 26,1 %

Kalevan alueen väestö oli vuonna 1960 naisvaltaista. Naisia asukkaista oli selvästi yli puolet. Naisenemmistö selittyy osittain sodassa kaatuneiden miesten määrällä. Naispuolisia leskiä oli lähes joka kymmenes alueen naishenkilöistä.

Sukupuolirakenne väestölaskennan mukaan Tampereella ja Kalevassa vuonna 1960

AlueNaisia%:ssajoista leskiäleskien osuus
naisväestöstä
Miehiä %:ssa Yhteensä
Kalevan alue 8496 54,6 %685 8,1 % 706245,4 %15 558
Koko Tampere70 02955,0 %65899,4 %57 23145,0 %127 260

 

Kalevalaisten asuintapa

 

Ilmarinkadun tornit yöllä Teiskontieltä päin kuvattuna. Moderneissa tornitaloissa oli suurkaupungin tuntua. Kuva: E. Kauppi Aamulehdelle 5.10.1953.

Kalevan alue oli jakautunut asunnon hallintaperusteen mukaan Kalevanrinteeseen, jossa oli runsaasti kaupungin vuokra-asuntoja, ja asunto-osakkeiden omistajien Liisankallioon ja Kalevan kaupunginosaan. Talon omistajia Kalevan alueella ei juurikaan ollut, sillä alue oli kauttaaltaan suurien kerrostalojen valtaama. Nämä talot olivat yleensä osakkeen omistajien hallussa. Aluetta voi pitää keskiluokkaisena vuokra-asuntojen vähäisen määrän vuoksi, lukuun ottamatta Kalevanrinnettä. Alueelle tyypillinen asumismuoto, osake-asunto, myös sitoi asukkaat alueelle voimakkaammin kuin vuokra-asunto. Asukkaat jäivät ikääntyessään omistus-asuntoihinsa, eivätkä muuttaneet pois.

Asuinhuoneistot hallintaperusteen mukaan Tampereella ja Kalevan alueella väestölaskennnan mukaan vuonna 1960

KaupunginosaVesijohto ViemäriKeskuslämmitys Lämmin vesiKylpyhuone WC
XIX 75,3 %75,452,6 %58,5 %51,6 %75,3 %
XX 100 % 100 % 100 % 100 % 94,5 % 99,6 %
Kaleva 100% 100 % 100 % 100 %97,2 % 100 %
Koko Tampere88,5 %88,6% 49,5 %41,1 % 30,7 %72,3 %

Asumistiheys mitattuna asukkaita yhtä huonetta kohti jäi Liisankalliolla ja Kalevan kaupunginosassa hiukan alle kaupungin keskiarvon. Kalevanrinteessä asumistiheys puolestaan oli kaupungin keskiarvoa suurempi, asuttiinhan vuonna 1960 edelleen pikatalojen yhden huoneen asunnoissa. Liisankalliolla ja Kalevassa ahtaasti asutuissa huoneistoissa asui alle 10 prosenttia väestöstä, Kalevanrinteessä yli neljännes asukkaista. Tampereella ahtaasti asui keskimäärin hiukan alle 15 prosenttia väestöstä.

Asumistiheys väestölaskennan mukaan Kalevan alueella ja Tampereella vuonna 1960

KaupunginosaHenkilöitä asuinhuoneistoissaHuoneita yhteensäHenkilöä/huone
XIX3140 22961,36
XX 7784 63901,21
Kaleva 4632 3877 1,19
Koko Tampere124 070 98 957 1,25

Lähteet:
Tampereen tilastolliset vuosikirjat vuosilta 1940, 1945, 1950, 1956, 1960.
Tampereen kaupungin väestölaskenta 1960, Tilastotoimiston arkisto, Ha:2, Tampereen kaupunginarkisto:
– Asuinhuoneistot mukavuuksien ja hallintaperusteen mukaan kaupunginosittain Tampereella 1960.
– Asumistiheys kaupunginosittain 1960.
– Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan kaupunginosittain 1960.