Yhteenvetotilastoja

 

Ylläoleva kuvio on koottu Tampereella mitatuista kuukausittaisista keskilämpötiloista 1918-1939. Trendiviivasta nähdään, että keskilämpötila on tarkasteltavalla ajanjaksolla noussut muutaman asteen. Erityisen kylmiä talvia ovat olleet 1922-23 ja 1928-29. Vuonna 1928 viileän kesän jälkeen osui erittäin kylmä talvi. Lämpimimmät kesät olivat tilastollisesti vuosina 1925 ja 1927. Kesäsäistä saa paremman käsityksen tarkastelemalla lämpötilojen rinnalla myös kesän sademääriä.

Tampereella vuosittaiset sademäärät vaihtelivat varsin paljon vuosina 1918-1939. Nouseva trendiviiva kuitenkin osoittaa, että vuosittaiset sademäärät ovat ajanjaksolla kasvaneet. Eniten sadetta saatiin Tampereella 1934 ja myös kaksi seuraavaa vuotta olivat runsassateisia. Vuonna 1919 taas satoi yhteensä vain hieman yli 400 mm. Hieman erilainen kuva sateen määrästä saadaan tarkastelemalla rinnakkain sademääriä ja sadepäivien määrää.

Ylläolevaan kuvioon on mukaan laskettu ne päivät, jolloin Tampereella on satanut vähintään 0,1 mm. Eniten sadepäiviä vuotta kohti on tarkastelujaksolla ollut vuonna 1923, jolloin sadepäivien määrä ylittää kahdensadan rajan. Muutenkin 1920-30-lukujen taitteessa sadepäivien määrä on ollut varsin suuri. Vuoden 1924 jälkeen sadepäivien määrä on pysynyt alle 165:n vuotta 1938 lukuunottamatta. Tämä näkyy myös trendiviivasta, joka on laskeva. Vähän sadepäiviä on ollut erityisesti vuosina 1931 ja 1933, jolloin jäätiin alle 120 sadepäivän. Sadepäivien määrä kertoo kuitenkin erittäin vähän koko vuoden sademäärästä. Kuten sademääriä ja sadepäivien määrää verrattaessa voidaan huomata, vuosittaiset sademäärät eivät korreloi sadepäivien määrän kanssa.

Tarkastelemalla rinnan vuosittaisia sademääriä ja sadepäivien määriä Tampereella, voidaan havaita, etteivät vastaa toisiaan. Päinvastoin, vaikka sadepäivien määrä on ajanjaksolla selvästi laskenut, ovat vuosittaiset sademäärät nousseet. Näyttääkin siltä, että yksittäiset sadekuurot ovat olleet runsaampia 1930 kuin 1920-luvulla.

Kuviossa on verrattu kesä-heinäkuun keskilämpötiloja samojen kuukausien sademääriin Tampereella 1918-1939. Näin voidaan helposti havaita mille vuosille osuivat ilmastollisesti parhaat kesät. Erityisen lämpimiä ja vähäsateisia kesiä on osunut vuosille 1926 ja 1937. Sateisia tai kylmiä kesiä ovat olleet esimerkiksi 1927, 1928, 1931 ja 1934. Myyttiä sotaa edeltäneistä kauniista ja lämpimistä kesiltä ylläpitää vuoden 1937 kesä. Kuitenkaan kaksi viimeistä kesää ennen sotia eivät tilastollisesti ole erityisen poikkeavia.

 

Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja 1918-1940