Teksti Sini Ojanperä

Tehdaskaupungin vihreät keitaat

Koskipuisto ennen istuttamista 1900-luvun alussa. Kuva: Iida Nyman. Vapriikin kuva-arkisto.

Kuten muuallakin Suomessa, myös Tampereella alettiin 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa kiinnittää aiempaa enemmän huomiota viheralueiden asemaan kaupungissa.

Aluksi kaupungin ulkoasun ja siisteyden asialla olivat säätyläiset ja porvaristo, mutta myöhemmin ennen 1920-lukua puistojen suunnittelussa ja rakentamisessa alkoivat korostua myös työväen tarpeet sekä viheralueiden merkitys kaupungin julkikuvalle. Suunnittelua johtivat kuitenkin yhä työläisiä korkeammassa asemassa olleet kaupunkilaiset.

Tampereen suurimpia ja keskeisimpiä, 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä istutettuja puistoja ovat Hämeenpuisto, Eteläpuisto, Näsinpuisto ja Koskipuisto. Kaikkia näitä puistoja oli rakentamassa vuonna 1897 kaupunginpuutarhuriksi valittu Onni Karsten.

Lähteet:
Harjula, Minna 2003: Tehdaskaupungin takapihat. Ympäristö ja terveys Tampereella 1880-1939. Tampereen historiallinen seura.
Häyrynen, Maunu 1994: Maisemapuistosta reformipuistoon. Helsinki-seura.
Siitarinen, Eila (toim.) 1999: Tampereen puistot 125 v. Tampereen kaupungin tekninen toimi, puistoyksikkö.
Tampereen kaupungin Kaunistuskomitean pöytäkirjat 1897-1919.