Teksti: Niina Ketonen

Lambert Petterson

Kaupunginarkkitehti Lambert Petterson. Kuva: Vapriikin kuva-arkisto.

Johan Lambert Petterson (1864-1938) oli kaupunginarkkitehtina vuosina 1891-1900 ja 1902-1918. Myös hän vaikutti merkittävästi Tampereen rakennuskannan yleisilmeeseen. Hänen virkakautensa osuivat vilkkaimmalle rakennuskaudelle, jolloin rakennettiin suurin osa Tampereen keskeisistä rakennuksista.

Calonius jätti Pettersonille työmaaksi kasvavan Tampereen laajennus- ja nykyaikaistamistyöt. Ensimmäisenä oli edessä Kyttälän saneeraus. Pettersson suunnitteli arkkitehtitoimistoineen alueelle kauppias Ruuskasen ja apteekkari Scheelen talot, jotka olivat tyyliltään uusrenessanssia. Ne edustivat Kyttälän uutta ilmettä. Kyttälän saneeraustyöt sujuivat verrattain hitaasti: alueella oli talon röttelöitä vielä 1910-luvullakin. Rakennustyöt eivät muutenkaan olleet ongelmattomia. Pettersonin aikana kaupunki laajeni entisestään, ja hänen ja muiden kunnallisten alueesta vastaavien virkamiesten työksi tuli uusien alueiden kaavoitus, talojen, maanteiden ja katujen rakennus, katujen valaiseminen, puistojen suunnittelu ja metsien hakkaus.

Petterson toimi kaupunginarkkitehtina lähes koko jugendajan, mutta hän jäi kaupungin historiaan lähinnä tehdasrakennusten suunnittelijana. Hän piirsikin lähes kaikille Tampereen silloisille teollisuuslaitoksille rakennuksia. Tunnetuimpiin hänen suunnittelemiinsa tehtaisiin kuuluvat Aaltosen kenkätehdas, Liljeroos Kehräsaaressa, Klingendahlin kehräämö ja Finlaysonin pääkonttori. Hän edusti tyylillisesti enemmän uusrenessanssia, jonka hän oli omaksunut opiskeluvuosinaan. Petterson toteutti jugendia maltillisesti, ja käytti sitä erityisesti tehdasarkkitehtuurissaan.

Jugendista on sen sijaan tunnettu arkkitehti Birger Federley, joka oli kaupunginarkkitehtina Pettersonin virkakausien välissä yhden vuoden.

Lähteet:
Helen Olli: Sadan vuoden urakka – Tampereen talon rakentajat 1902-2002, Tampereen Kaupungin tilakeskus, Karisto Oy, Hämeenlinna 2003
Katu – Rakkaudesta Tampereen Hämeenkatuun, Tampereen perinnepoliittinen yhdistys ry., Tampereen kirjapaino Oy Tamprint, Tampere 1982
Kivinen Paula: Tampereen Jugend arkkitehtuuri- taideteollisuus, Tampereen kaupungin tiederahaston julkaisuja, Kustannusyhtiö Otava, Keuruu 1982
Mukala Jorma: Metso, Voima, Tuulensuu – Tampereen arkkitehtuuria, Tampere-seura ry, Kirjapaino Hermes, Tampere 1999
Niemelä Jari: Tiilestä tehty Tampere – punatiilirakennuksia eilen, tänään ja huomenna, Tampere-seura 110.julkaisu, Kirjapaino Hermes Oy, Tampere 2006
Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998, Tampereen kaupungin ympäristötoimi kaavoitusyksikkö julkaisuja 2/98, kirj. Leskinen, Marjatta & Jaakkola, Juha, Tammer-Paino Oy, Tampere 1998