Teksti: Niina Ketonen

Finlaysonin kirkko

Finlaysonin kirkko pihojen taustalla 1890-luvun lopussa. Kuvaaja: William Lomax, Vapriikin kuva-arkisto

Finlaysonin kirkko on osa tehtaan patruuna Wilhelm von Nottbeckin rakennuttamaa Finlaysonin ”vanhaa kaupunkia”. Tehdas muodosti kaupungin sisälle tavallaan pienen kaupungin, joka tarjosi työläisilleen monia kunnalliseksi luokiteltavia palveluita kuten koulun, vanhainkodin ja sairaalan. Finlaysonin tehdas työläisasuntoalueineen julistettiin omaksi kirkkoseurakunnakseen 1846. Tehtaalla oli oma rukoushuone ennen Finlaysonin kirkon valmistumista 1879 ja oma saarnaaja. Parhaimmillaan puolet tamperelaisista kuului Finlaysonin kirkkoseurakuntaan.

Itse kirkkorakennus on kaupunginarkkitehti F. L. Caloniuksen suunnittelema. Kirkko on rakennuttu tiilestä, ja se ilmentää uusgotiikkaa – kuten Aleksanterin kirkko. Kirkon tyylissä on mukana myös anglosaksisia piirteitä, mikä johtuu patruuna Nottbeckin hengellisestä suuntautumisesta ja mieltymyksistä. Myös James Finlaysonin kveekarilaisuuden katsotaan vaikuttaneen kirkon ulkomuotoon. Torniton ja yksilaivainen kirkko muistuttaa englantilaista kongregationaalikirkkoa. Uusgotiikasta henkivät julkisivujen tukipilarit ja ikkuna-aukkojen suipot kaaret. Julkisivut ovat puhtaaksi muurattua tiiltä, mikä leimasi monen rakennuksen ilmettä Tampereella 1870-luvulta alkaen.

Kirkko kuului tehtaalle aina vuoteen 1982, jolloin se lahjoitettiin Tampereen evankelisluterilaisille seurakunnille. Tehdasyhtiö huolehti kirkosta ja sen korjauksista yli sadan vuoden ajan.

Lähteet:
Mukala, Jorma: Metso, Voima, Tuulensuu – Tampereen arkkitehtuuria, Tampere-seura ry, Kirjapaino Hermes, Tampere 1999
Niemelä, Jari: Tiilestä tehty Tampere – punatiilirakennuksia eilen, tänään ja huomenna, Tampere-seura 110.julkaisu, Kirjapaino Hermes Oy, Tampere 2006
Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998, Tampereen kaupungin ympäristötoimi kaavoitusyksikkö julkaisuja 2/98, kirj. Leskinen, Marjatta & Jaakkola, Juha, Tammer-Paino Oy, Tampere 1998
http://www.tampereenseurakunnat.fi/kirkot/finlayson [25.3.2007] ( linkki ei toimi)