Kaupunki 1870-1900

1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä Tampere kasvoi teollisuuden ympärille syntyneestä pikkukaupungista Suomen kolmanneksi suurimmaksi kaupungiksi. Vuosien 1870-1900 välillä kaupungin pinta-ala kolminkertaistui ja väkiluku viisinkertaistui. Väkiluku kasvoi muuttovoiton ansiosta etenkin 1890-luvulla.

1870-luvulla Tampereen kaupunki käsitti nykyisen keskusta-alueen kosken länsipuolella. Vuonna 1869 oli hyväksytty uusi asemakaava, joka levitti asutusta edelleen länteen, kun uusi asuinalue, Amuri, perustettiin. Kaupunginosa sai nimensä Siperian Amurinmaasta, jonne suomalaisia oli lähtenyt siirtolaisiksi. Amurin koettiin sijaitsevan kovin kaukana kaupungin keskustasta, joten mielleyhtymä Siperiaan oli aikalaisille selkeä. 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä asutus Amurissa levisi kaavoitetun alueen ulkopuolelle.