Anna Elisabeth Vikander (1873-1938)

Teksti: Jarmo Peltola

Anna Vikander. Kuva:
Kertomus Tampereen kaupungin
kunnallishallinnosta vuonna
1938. Tampere 1940.

Anna Vikander syntyi 26. helmikuuta 1873 Porissa laivuri Georg Ferdinand Vikanderin ja Ebba Carolina Rosendahlin tyttärenä. Anna valmistui ylioppilaaksi Porin klassisesta lyseosta 15.9.1892. Lääketieteen lisensiaatiksi Vikander valmistui 28.9.1904, mistä lähtien hän toimi yksityislääkärinä Tampereella. Valmistuttuaan Vikander teki opintomatkat Ruotsiin (1905), Saksaan ja Ranskaan (1907) sekä Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan (1913). Hän ei avioitunut.

Tampereella Anna Vikaderille tulivatkin tutuksi ihmisen kehityksen kaikki vaiheet synnytyksestä vanhusten huoltoon. Aluksi Vikanderin työsaraksi muotoutuivat erityisesti vanhusten ja lasten sairaanhoitoon ja kasvatukseen liittyvät työt ja toimet. Vikander oli jo opiskeluaikoinaan Helsingissä toiminut lastentautien, naistentautien ja synnytys osastoilla: vuonna 1912 hän hoiti lyhyen sijaisuuden Tampereen synnytyslaitoksen lääkärinä. Anna Vikander toimi Tampereen yksityisen suomalaisen tyttökoulun terveysopin opettajana (1904-1907) ja Tampereen lastenhoitoyhdistyksen laitoslääkärinä (1908-1915). Hänet valittiin vuonna 1906 Tampereen valtuuston asettaman pienten lasten hoidon järjestämistä pohtineen komitean jäseneksi. Vuosina 1910-13 ja 1919-20 Anna Vikander toimi Tampereen kasvatuslautakunnan ja vuosina 1924-1926 lastensuojelulautakunnan jäsenenä.

Aikuisten sairaanhoitoon ja kaupungin valtaväestöön työläisiin Vikander sai tuntumaa vuosina 1914-1934 Verkatehtaan sairasapu- ja eläkekassan lääkärinä toimiessaan. Vanhustenhoito ja -huolto tulivat Anna Vikanderille tutuiksi hänen vanhainkodin lääkärinä toimiessaan (1905-1918). Kansalaissodan aikana Vikander toimi Suomen punaisen ristin Tampereen osaston tilapäisen sairaalan n:o 2 lääkärinä kahden kuukauden ajan.

Keuhkotaudin vastustaminen oli kuitenkin Anna Vikanderin tärkein kutsumus. Keuhkotauti tunnettiin tuolloin ahtaasti asuttujen kaupunkien ongelmana. Ongelma oli erityisen paha juuri Tampereella ja erityisesti sen valtaväestön työväestön keskuudessa. Anna Vikander valittiin vuonna 1911 juuri perustetun keuhkotautisten huoltotoimiston lääkäriksi. Vikander hoiti virkaa 25 vuotta. Hänen panoksensa oli näinä vuosina erittäin merkittävä Tampereella suoritetussa tuberkuloosin ja keuhkotaudin vastustamisessa. Hän oli vuonna 1912 perustamassa Tampereen tuberkuloosin vastustamisyhdistystä toimien myöhemmin sen johtokunnan jäsenenä ja sihteerinä. Yhdistys perusti vuonna 1915 keuhkotautiparantolan Tammelan takamaille, ja Anna Vikander toimi vuosina 1915-1928 yhdistyksen omistaman parantolan lääkärinä. Vikander jatkoi parantolan lääkärinä sen siirryttyä liinavaatteineen kaupungin omistukseen. Johdonmukaisena päätöksenä ansiokkaalle työuralleen ja keuhkotaudin vastustamiselle Anna Vikander testamenttasi omaisuutensa Tampereen tuberkuloosinvastustamisyhdistykselle, jolle hänen omaisuutensa siirtyi 4. lokakuuta 1938 tapahtuneen kuoleman jälkeen.

Lähteet:
Suomen lääkärit 1935. Toim. Gunnar Soininen. Helsinki 1935.
Terveydenhoitolautakunnan kertomus vuodelta 1938.