Karl Henrik Karlsson (1858-?)

Teksti: Suvi Pajunen

Karl Henrik Karlsson oli balettimestari ja tanssinopettaja, joka kiersi opettamassa ympäri Suomen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä. Hän oli syntynyt Turussa vuonna 1858. Karlsson oli ensimmäinen ammattitanssinopettaja, joka tarjosi tanssikursseja myös työväelle, etenkin Tampereella, jossa tehdastyöläisiä oli paljon vuosisatojen 1800 ja 1900 vaihteessa.

Karlssonin tanssi- ja tanssinopettajataidot olivat hyvin laajat: hän järjesti tanssiluentoja ja opetti seura- ja salonkitanssien lisäksi myös soolo- ja balettitansseja, kansallistansseja, karaktääri- ja haaveilutansseja sekä pantomiimia, plastiikkaa ja pukutanssia. Karlsson käytti tanssinopetuksessaan muun muassa ”mustalaismetodia” (”Zigenarmetod”), jonka avulla kuka tahansa, joka ei ollut koskaan tanssinut, pystyi oppimaan helposti ja nopeasti tanssimaan.

Sanomalehti-ilmoitusten perusteella Karlsson piti ensimmäiset tanssikurssinsa Tampereella syyskuussa vuonna 1885 ja sen jälkeen vasta Turussa saman vuoden lokakuussa. Ensimmäisen työväelle suunnatun halvemman tanssikurssin hän järjesti Tampereella vuonna 1886. Vuonna 1887 Karlsson kävi tekemässä tanssinopintoja myös ulkomailla, minkä jälkeen hän piti Turussa tanssikoulua. Siellä hän opetti perusteellisesti muun muassa moderneja salonkitansseja, plastiikkaa ja balettia. Karlsson palasi Tampereelle opettamaan vuosina 1890 ja 1892.

Karlsson muutti Turusta Tampereelle vuonna 1899, koska hän sai paikan kaupunginpalvelijana. Karlsson oli myös mukana Vuokralaisyhdistyksen toiminnassa ja toimi siellä tilintarkastajana ainakin vuonna 1901. Kerran Karlssonia yritettiin ampua hänen ollessaan virantoimituksessa kaupunginpalvelijana. Marraskuisena päivänä vuonna 1902 hän meni raastuvanoikeuden asioissa erääseen taloon Pohjois-Rantakadulle, jossa hänen jälkeensä ammuttiin seitsemän laukausta revolverilla Tampereen Uutisten mukaan. Mikään laukauksista ei kuitenkaan onneksi osunut häneen. Kaupunginpalvelijana hän toimi vuoteen 1904. Tamperelaiset sanomalehdet ilmoittivat hänen muuttavan Turkuun vuoden 1905 syyskuussa.

Karlsson oli mukana myös teatteritoiminnassa sekä näyttelijänä että johtajana. Tampereen Kansan Teatteri perustettiin vuoden 1900 syksyllä, mutta se hajosi jo vuoden 1900 lopulla. Sen jälkeen perustettiin tammikuussa 1901 Tampereen Uusi Kansan Teatterin, jonka johtajaksi ryhtyi Karlsson, koska hän oli entinen näyttelijä ja hänellä oli monivuotinen kokemus teatterialalta Kansan Lehden mukaan. Karlssonin johtajan taitoja kehuttiin lehdissä, mutta hän sai kritiikkiäkin. Jo heinäkuussa 1901 yleisönosastopalstalla huomautettiin, että Karlsson oli erotettu Tampereen Uuden Kansan Teatterin johta-jan toimesta, koska hän oli aiheuttanut rettelöitä keväällä. Karlsson vastasi tähän, että Tampereen Uusi Kansan Teatteri perustettiin hänen aloitteestaan, joten hän omistaa sen ja toimii sen teatteritoiminnan johtaja, eikä häntä voida sen takia erottaa johtajan virasta.

Tampereen Uusi Kansan Teatteri ei menestynyt tarpeeksi, vaikka se kävi tekemässä esimerkiksi syksyllä 1902 myös teatterinäytöksiä ympäri Suomen, kuten Raumalla, Porissa, Uudessakaupungissa ja Itä-Suomen kaupungeissa. Karlsson luopui teatterinjohtajan paikasta vuoden 1902 lokakuussa ja myi kaikki oikeutensa Uuden Kansan Teatterin johtokunnalle.

Karlsson piti aktiivisesti tanssikoulua Tampereella juuri vuosina 1899–1903 ja järjesti erityisesti useita tanssikursseja työväelle. Karlsson ilmoitti sanomalehdissä vuoden 1903 lopulla lopettavansa tanssi-koulunpidon Tampereella ja viimeisen kurssin hän piti vuoden 1904 helmikuussa. Samana vuonna hän ehti pitää tanssikurssin ainakin Kuopiossa jo maaliskuussa, ja loppuvuoden hän piti kursseja pää-asiassa Turussa. Kesällä 1904 hän piti myös muun muassa tanssi- ja voimistelunäytöksen Lahden ho-tellissa Helsingin Kansallistanssiseuran kanssa ja osallistui Porvoon Raittiudenystävien kesäjuhlaan.

Vuonna 1905 Karlsson opetti pääasiassa Turussa, mutta piti myös yhden kurssin Tampereella maalis-kuussa. Hän piti myös tanssikurssin Ahvenanmaalla vuoden 1905 tammikuussa. Seuraavan vuoden tammikuussa hän piti pari kurssia Tampereella ja loppuvuoden oli taas Turussa. Tampereelle hän muutti uudelleen vuonna 1907, jolloin hän asui ensin matkailijakoti ”Rauhalassa”. Seuraavina vuosina 1908–1910 Karlsson opetti suurimman osan aikaansa Tampereella, mutta kesällä hän kävi pitämässä tanssikoulua myös Vaasassa. Vuonna 1910 hän perusti Tampereen Kauppakadulle ”Turisti”-kahvilan. Karlsson piti tanssikursseja Tampereella ainakin vuoteen 1921 asti. Tällöin hän oli jo 63-vuotias. 1920-luvulla hän kävi opettamassa myös esimerkiksi Uudessakaupungissa.

Lähteet:
Arkistolähteet
Kansanperinteen arkisto, Tampereen yliopisto (KPA)
Tampereen kaupunginarkisto (TKA), Tampereen kaupungin maistraatti

Sanomalehdet
Aamulehti 1885–1909
Finlands Allmänna Tidning 1843
Kansan Lehti 1899–1910
Lahden Lehti 1904
Otava 1904
Päivälehti 1902
Tammerfors Nyheter 1900
Tampereen Sanomat 1867–1910
Tampereen Uutiset 1892–1905
Työmies 1907
Uusimaa 1904
Vasabladet 1908–1909
Åbo Allmänna Tidning 1815
Åbo Underrättelser 1883–1888
Åbo Tidning 1883–1906

Kirjallisuus
Rajala, Panu, Taiteesta ja taistelusta: Tampereen Työväen Teatteri 1901–1918. Tammi, Helsinki 1991.
Saari, Minna, Tanssiva tehdaskaupunki: Yli vuosisata taidetanssia Tampereella Sisä-Suomen tans- sin aluekeskus. Pirkanmaan Tanssin Keskus ry, Tampere 2009.