Teksti: Satu Lampinen

Laki ja järjestys

Sodan vuosina poliisin rooli lain ja järjestyksen valvojana oli poikkeuksellinen. Sodasta aiheutuneet ylimääräiset tehtävät rasittivat poliisikuntaa, joka erityisesti jatkosodan aikana toimi vajaalla miehityksellä. Toisaalta kaupunkilaisten elämää sääteli sotatilalaki, mikä osaltaan helpotti poliisin työtä

Sodan päätyttyä olot normalisoituivat nopeasti ja poliisien virkoja lisättiin siten, että vuonna 1944 Tampereella toimi kaikkiaan 232 poliisia – 12 komissaaria, 38 ylikonstaapelia ja 180 konstaapelia. Vuoteen 1939 verrattuna poliisikunta oli kasvanut 28 henkilöllä. Ylikonstaapelien määrää oli nostettu kolmella, konstaapelien määrää 25:llä. Tampereen poliisikunnan koko kasvoi huomattavasti myös vuonna 1947, kun Messukylän kunta liitettiin osaksi Tampereen kaupunkia. Messukylästä tuli Tampereen IV poliisipiiri.

Poliisi ohjaa vilkastuvaa liikennettä Hämeenkadulla vuonna 1951. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Yleisesti oltiin sitä mieltä, että poliisien määrä Tampereella oli liian alhainen. Erityisesti kasvava liikenne ja autoistuminen työllistivät poliisia. Esim. vilkasliikenteisissä risteyksissä alettiin käyttää “vinkkamiehiä”, eli käsin ohjausta. Tamperelaisten liikennekulttuurissa olikin valvomista, sillä sanottiin, että kaupunkilaiset suhtautuivat liikennesääntöihin kuten kieltolakiin – niiden rikkomista ei pidetty suurena syntinä. Tästä huolimatta kaupunkilaisten ja poliisin välit kehittyivät myönteisesti. Hyvänä esimerkkinä voitaneen pitää sitä, että poliisitalolla järjestettiin poliisien toimesta tanssiaiset nuorisolle, mikä ajatus olisi vielä 1930-luvulla herättänyt lähinnä huvittuneisuutta.

Usein virkavallan apua tarvittiin, kun “kolinajuoppoja” tai muuten humalassa olleita piti noutaa yöksi putkaan. Myös viinan kotipoltto oli varsin yleistä. Poliisimestari Lauri Kotkavuori arvioi vuonna 1951 antamassaan haastattelussa, että Tampere oli kuitenkin varsin rauhallinen kaupunki. Tämä selittyisi Kotkavuoren mukaan sillä, että Tampereelta puuttui satama, joka työllisti mm. Turun ja Helsingin poliiseja.

Lähteet:
Tammerkoski 1951s. 201-204, 1960 s.363-365, 1966 s. 268-269.