Teksti Salla Elo

Teollisuuskoulu ja Teknillinen oppilaitos

Teollisuuskoulun teknokemialliselta ammattiosastolta saattoi valmistua alan ammattilaisia ja työnjohtajia esimerkiksi Tampereen Teknokemiallisen tehtaan palvelukseen. Kuva: Mauno Mannelin, Tampereen museoiden kuva-arkisto.

Tampereella annettavan teknillisen koulutuksen taso laajeni ja syveni 1900-luvun alussa. Tampereelle vuonna 1886 perustettu kansakoulupohjainen teollisuuskoulu laajeni kolmevuotiseksi. Vuonna 1911 perustettiin ylempää teollista koulutusta antava oppikoulupohjainen tekninen opisto. Teollisuuskoulu ja Tekninen opisto saivat 1915 yhteisen koulurakennuksen, mutta koulujen toiminta pysyi erillään.

Tampereen teollisuuskoulussa oli alkujaan kaksi opinto-osastoja, jotka olivat kone- ja rakennusosastot. Vuonna 1906 aloitti toimintansa kolme uutta ammattiosastoa. Ne olivat kutomoteollisuuden, paperiteollisuuden ja teknokemiallisen teollisuuden ammattiosastot. Niiden tarkoitus oli kouluttaa aineensa mestareita ja työnjohtajia.

1911 teollisuuskoulut muutettiin asetuksella kolmivuotisiksi. Se tarkoitti sisäänottovaatimusten tiukentamista. Opetuksen pidentäminen vuodella lopetti myös siihen asti syyskuisin pidetyn kertausluontoiseksi tarkoitetun valmistavan kurssin tarpeen. Tampereella asetuksen mukainen opetus aloitettiin heti samana syksynä. Se tarkoitti, että oppilaaksi otettavien tuli olla 17-vuotiaita, kansakoulun ylimmän tason suorittaneita ja omaavan 24 kuukauden työkokemuksen pyrkimänsä osaston alalta. Lisäksi hakijan tuli läpäistä hyväksytysti pääsytutkinto kansakoulun tietoihin pohjautuvissa tiedoissa matematiikan ja oikeinkirjoituksen osalta. Oppilaiden sisäänottoa muutettiin niin, että kahtena peräkkäisenä vuonna otettiin oppilaita ja kolmantena ei otettu. Syy tähän oli tilanpuute.

Teollisuuskoulu tarjosi monenlaisia iltaisin pidettyjä erikoiskursseja. Tällaisia olivat esimerkiksi 1906 aloitettu kutomateollisuuden iltakurssi sekä 1907 aloitettu perämieskurssi. Vuosina 1908-1910 toimivat kaksivuotiset paperiteollisuuden, värjäyksen ja viimeistelyn iltakurssit, jotka siirtyivät 1912 teknilliseen opistoon.

1911 annettiin myös asetus, jossa perustettiin Tampereelle tekninen opisto. Se oli tarkoitettu lyseon viisivuotisen opetuksen käyneille ja oli kolmevuotinen. Opetus opistossa aloitettiin syksyllä 1912.

Vuoden 1911 asetuksen mukaisesti opistoon kuuluivat konerakennuksen, sähkötekniikan, huonerakennuksen ja tehdasteollisuuden ammattiosastot. Tehdasteollisuuden alaosastoiksi tulivat lisäksi paperiteollisuus, kutomateollisuus, sekä värjäys-, valkaisu- ja viimeistelyosastot. Nämä osastot olivat aiemmin toimineet teollisuuskoulussa, mutta siirtyivät opiston perustamisen myötä teknillisen opiston alaisiksi.

Tehdasteollisuusosastoille sai senaatin päätöksen mukaisesti ottaa oppilaita vain joka toinen vuosi, joten syksyllä 1913 oppilaita otettiin vain huonerakennus-, konerakennus- ja sähkötekniikkaosastoille. Oppilaita koko opistossa oli ensimmäisenä vuonna 29, seuraavana vuonna 51 ja 1914 luku nousi 82. Sen jälkeen oppilasmäärä pysytteli lähellä sataa kymmenen vuoden ajan. Tehdasteollisuuden värjäys-, valkaisu- ja viimeistelyosastoilla oli vähän oppilaita, kun taas paperiosastolla oli ajoittain runsaasti opiskelijoita.

 

Kuvassa oleva L.E. Kjäldman alkoi hoitaa uraauurtavan työn tehneen Georg Schrekin jälkeen Teollisuuskoulun rehtorin virkaa vuonna 1910. Hän toimi myös vuoden ajan Teknillisen opiston rehtorina 1912 – 1913. Kuva E.M.Staf, Tampereen museoiden kuva-arkisto

1910-luvulla järjestettiin opistossa lähinnä tehtaantyöntekijöille tarkoitettuja erikoiskursseja. Ne olivat iltakursseja. Tarjolla oli kutomokurssi, kehruukurssi sekä värjäys- ja viimeistelykurssi. Ne kestivät kuusi kuukautta, joiden aikana opetusta annettiin viikossa 8 tuntia. Opetusta annettiin lisäksi kutomoharjoittelukurssilla, paperintuntemiskurssilla sekä metallityöntekijäkurssilla. Tekninen opisto toimi aluksi vuokratiloissa teollisuuskoulun tapaan, mutta oman koulurakennuksen suunnittelu aloitettiin pikapuoliin koulun perustamisen jälkeen. Uusi koulurakennus valmistui kaupungin luovuttamalle tontille Pyynikin lähelle vuonna 1915. Rakennukseen siirtyivät sekä teollisuuskoulu että tekninen opisto. Silti ne pysyivät hallinnollisesti eri yksikköinä aina vuoteen 1923 saakka.

Lähteet:
Talvitie, Arvi: Tampereen Teknillinen oppilaitos 1886 – 1961. Hämeen kirjapaino Oy, Tampere 1962.