Teksti Salla Elo

Kauppaopisto

Tampereella 1890-luvulla toimintansa aloittanut Tampereen kauppaopisto laajeni ja uudistui. Jo 1890-luvun loppupuolella oli opetuksen uudelleen järjestäminen kauppaopistoissa noussut ajankohtaiseksi. Senaatin asettama kauppakoulukomitea julkaisi vuonna 1900 oppaan kansakoulupohjaisten kauppaopistojen opetuksen uudelleenjärjestämisestä, opetuksen eriyttämisestä ja eri kaupan alan opinahjojen ohjelmista. Sen perusteella Tampereelle perustettiin vuonna 1901 alunperinkin suunnitelmissa ollut kauppa-apulaiskoulu. Kauppa-apulaiskoulu antoi opetusta iltaisin ja se oli tarkoitettu 16-vuotiaille kansakoulun käyneille tytöille ja pojille, jotka kävivät jo töissä. Kauppa-apulaiskoulu oli myös valmistava koulu ylempään kauppaopistoon haaveileville. Kauppaopiston tarjoamaa opetusta laajennettiin 1902 niin, että perustettiin jatkoluokka. Ensimmäisen vuoden jälkeen oppilaiden lukumäärä kuitenkin laski niin pieneksi, ettei jatkoluokkaa kannattanut pitää. Se muutettiin 1906 vieraiden kielten kielikurssiksi.

Lopullinen asetus kauppaopetuksen järjestämisestä Suomessa valmistui 1904. Asetuksessa kauppaopetus jaettiin kolmeksi eri kouluksi. Ne olivat kauppaopisto, kauppakoulu ja kauppa-apulaiskoulu. Asetuksen mukaan kaksi edellistä olivat kaksivuotisia ja kauppa-apulaiskoulu kesti 1 – 2 vuotta. Kauppaopisto oli korkeamman tason kaupallista koulutusta antava oppilaitos ja se oli tarkoitettu 5 vuotta oppikoulua käyneille tai kauppakoulun suorittaneille. Sieltä valmistui konttoristejä ja liikemiehiä. Kauppakouluun pääsivät opiskelemaan ylemmän kansakoulun suorittaneet ja se vastasi tasoltaan 1890-luvulla aloitetun Tampereen kauppaopiston antamaa koulutusta. Tämän vuoksi kauppaopistona vuoteen 1904 asti toimineen koulun nimi muutettiin uusien asetusten mukaisesti kauppakouluksi. Kauppakoulun tuli kouluttaa oppilaista vähittäiskauppiaita niin maalle kuin kaupunkiinkin. Kauppa-apulaiskoulun taso ja tarkoitus säilyivät ennallaan.

Kauppaopisto alkoi uudistuttuaan kärsiä tilanahtaudesta. Oma koulurakennus valmistui Satamakadulle ja se otettiin käyttöön syksyllä 1912. Kuva: Veikko Kanninen, Tampereen museoiden kuva-arkisto

Kaupungin valtuusto hyväksyi Kauppaseuran ehdotuksen, jonka mukaan kaupunkiin tuli perustaa myös 1904 voimaan tulleiden sääntöjen mukainen korkeamman tason kauppaopisto. Uusi kaksivuotinen kauppaopisto perustettiin entisten kauppakoulun ja kauppa-apulaiskoulun yhteyteen. Koulu aloitti toimintansa 1908. Tällöin saman katon alla aloittivat kaikki kolme kaupallista koulutusta antavaa oppilaitosta ja niiden yhteiseksi nimeksi tuli Tampereen kauppaopisto. Täten koulusta tuli ensimmäinen senaatin uuden kauppaopetusasetuksen mukainen kaupan alan oppilaitos Suomessa. Opetus järjestettiin niin, että alimmalta kauppa-apulaiskouluasteelta saattoi lopulta edetä kauppaopistoon asti. Uudelleen järjestelyn yhteydessä koulusta tuli myös kaikille avoin kieliopisto.

Kauppaopiston perustamisen myötä kiinnostus koulua kohtaan lisääntyi ja oppilasmäärät kasvoivat. 1908 opiston kolmelle eri tasolle pyrki yhteensä yli 100 opiskelijaa ja kaksi vuotta myöhemmin oli luku noussut jo 133:n. Koulu toimi yhä vuokratiloissa. Vuonna 1910 kaupunki hyväksyi Satakunnankatu 13 myönnettäväksi kauppakoulurakennukselle. Omiin Wivi Lönnin suunnittelemiin tiloihin kauppaopisto siirtyi 1.9.1912. Uuden koulurakennuksen valmistumisen myötä oppilasmäärät kasvoivat entisestään ollen jo 160 tienoilla. Erityisesti kahdelle alemmalle koulutuslinjalle oli paljon tulijoita.. Valtion apuun luottaen perustettiin vuonna 1912 näille oppilinjoille rinnakkaisluokat. Valtionapua ei kuitenkaan saatu, ja siksi rinnakkaisluokka lakkautettiin keväällä 1914. Samana vuonna alkanut sota vähensi muutenkin opetustarvetta. Keväällä 1916 koulun opetus viivästyi pitkälle kesäkuulle asti, koska koulu oli jouduttu sulkemaan kuukauden ajaksi maalis-huhtikuussa riehuneen lavantaudin takia.

Lähteet:
Rytkölä, Marianne: Tampereen Kauppaoppilaitos 1890 – 1990. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1990.